Bestyrelse

Hanne Konradsen

Formand

 

Sygeplejerske, Cand.cur., Ph.d., Professor

 

Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet
Gastroenheden
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf.: 20 41 04 59

hanne.konradsen@regionh.dk

 

Suzanne Forsyth Herling

Næstformand


Sygeplejerske, Postdoc, Cand.scient.san, Ph.d.


Neurocenteret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 40592580

suzanne.forsyth.herling.01@regionh.dk

     

 

 

Karin Bundgaard


Sygeplejerske, Postdoc
 

Klinik Akut & Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje
Mølleparkvej 8A, 1. sal (Gartnerboligen)
9000 Aalborg
Tlf. 23497519

karin.mikkelsen@rn.dk

Lene Munch

 

Sygeplejerske, Postdoc

 

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 2
2820 Gentofte
Tlf:

lene.munch@regionh.dk

   

 

 

 

Dorthe Gaby Bove

Kasserer

 

Sygeplejerske, Cand.scient.san, Ph.d


Nordsjællands Hospital
Akutafdelingen
Tlf.: 20988560

dorthe.gaby.bove.01@regionh.dk

Elizabeth Rosted

National redaktør for Nordisk Sygeplejeforskning


Sygeplejerske, Postdoc, Cand.cur., Ph.d.


Klinisk Onkologisk Afdeling og
Palliative Enheder
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf.: 47324909

eros@regionsjaelland.dk

     

 

 

Bente Thoft Jensen

 

Klinisk specialist, Ph.d., MPH, Seniorforsker


Urinvejskirurgi & Urologisk Forskningsenhed
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf. 78452728

benjense@skejby.rm.dk

Brigitta R Villumsen

 

Projektsygeplejerske, cand.cur. Ph.d.

 

Urinvejskirurgisk afdeling
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

Brigitta.Rasmussen.Villumsen@vest.rm.dk

 

 

 

   

Merete Gregersen

 

Klinisk specialist, Cand.scient.san., Ph.d.

 

Forskningsenheden ved Ældresygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

meregreg@rm.dk