Bestyrelse

Hanne Konradsen

Formand, Medlemsregister, Sociale Medier


Sygeplejerske, cand.cur., Med HRD, Ph.d.

Lektor
Karolinska Instituttet
NVS, Alfred Nobels Allé 23
141 83 Huddinge
Stockholm
Tlf.: 2041 0459

E-mail

 

Suzanne Forsyth Herling

Næstformand, Ph.d.-listen,
Sociale Medier


Sygeplejerske, postdoc, cand.scient.san, Ph.d.

Neurocenteret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 40592580

 

 

Karin Bundgaard
Sygeplejerske, Postdoc
Klinik Akut & Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje

Mølleparkvej 8A, 1. sal (Gartnerboligen)
9000 Aalborg
Tlf. 23497519

E-mail

Lene Munch

Sygeplejerske, Postdoc

Steno Diabetes Center Copenhagen

Niels Steensens Vej 2

2820 Gentofte

Dorthe Gaby Bove

Sygeplejerske, cand.scient.san, Ph.d.

Nordsjællands Hospital
Akutafdelingen
Tlf.: 20988560

E-mail

 

Elizabeth Rosted
 
National redaktør for Nordisk Sygeplejeforskning


Sygeplejerske, postdoc, cand.cur., Ph.d.

Klinisk Onkologisk Afdeling og
Palliative Enheder
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf.: 47324909

E-mail

Bente Thoft Jensen

Ph.d., MPH, RN Seniorforsker

Urinvejskirurgi & Urologisk Forskningsenhed
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf. 78452728

E-mail

Brigitta R Villumsen

Projektsygeplejerske, cand.cur. Ph.d.

Urinvejskirurgisk afdeling

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12

7500 Holstebro

Merete Gregersen

Klinisk specialist, cand.scient.san., ph.d.

Forskningsenheden ved Ældresygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul Jensens Boulevard 99, J502

8200 Aarhus N