Bestyrelse

Hanne Konradsen

Formand, Medlemsregister, Sociale Medier


Sygeplejerske, cand.cur., Med HRD, Ph.d.

Lektor
Karolinska Instituttet
NVS, Alfred Nobels Allé 23
141 83 Huddinge
Stockholm
Tlf.: 2041 0459

E-mail

 

Suzanne Forsyth Herling

Næstformand, Ph.d.-listen,
Sociale Medier


Sygeplejerske, postdoc, cand.scient.san, Ph.d.

Neurocenteret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 40592580

 

 

     
 

Karin Bundgaard
Sygeplejerske, Postdoc
Klinik Akut & Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje

Mølleparkvej 8A, 1. sal (Gartnerboligen)
9000 Aalborg
Tlf. 23497519

E-mail

Lene Munch

Sygeplejerske, Postdoc

Steno Diabetes Center Copenhagen

Niels Steensens Vej 2

2820 Gentofte

 
 
 
 

Dorthe Gaby Bove

Sygeplejerske, cand.scient.san, Ph.d.

Nordsjællands Hospital
Akutafdelingen
Tlf.: 20988560

E-mail

 

Elizabeth Rosted
 
National redaktør for Nordisk Sygeplejeforskning

Sygeplejerske, postdoc, cand.cur., Ph.d.

Klinisk Onkologisk Afdeling og
Palliative Enheder
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf.: 47324909

E-mail

 
 
 
 

Bente Thoft Jensen

Ph.d., MPH, RN Seniorforsker

Urinvejskirurgi & Urologisk Forskningsenhed
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf. 78452728

E-mail