Generalforsamling 01. februar 2023 kl. 16

Oprettet d.

Generalforsamling 01. februar 2023 kl. 16

DANSK SELSKAB FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Generalforsamling 01. februar 2023

Den årlige generalforsamling vil foregå i både Øst- og Vestdanmark. I øst bliver den afholdt på

Herlev Hospital, Borgmester Ib Juulsvej 1, 2730 Herlev, Konferencelokalet 54N4 på 4 etage og

i vest på Aarhus Universitetshospital: Konferencelokale J501-111, Indg. J, J501 (ring

29624147 for at blive lukket ind).

Det vil også være muligt at deltage online. Online mødelokale tilgås via Teams:

TEAMS link

Møde-id: 350 309 395 795, Adgangskode: o2hwJx

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af 2 stemmetællere, som ikke må være kandidater til personvalg.

3.     Formandens beretning. (Hanne Konradsen)

4.     Regnskabs-aflæggelse (Louise Abildgaard Møller)

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år (Louise Abildgaard Møller)

7.     Budgetfremlæggelse (Louise Abildgaard Møller).

8.     Valg af revisor

9.     Valg af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, genvalg kan finde sted.

  Suppleanter vælges for 1 år, genvalg kan finde sted.

  I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

(Lene Munch, Karin Bundgaard, Louise A Møller og Merete Gregersen genopstiller til bestyrelsen, Pia Lysdal Veje opstiller som suppleant)

10.    Eventuelt.