Bestyrelsen, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Hanne Konradsen, formand

Sygeplejerske, cand.cur, ph.d., professor.

ORCID

Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet.

Gastroenheden, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Tlf. 20410459

hanne.konradsen@regionh.dk 

 

Suzanne Forsyth Herling, næstformand

Sygeplejerske, cand.scient.san, ph.d., seniorforsker, lektor.

ORCID

Neurocenteret, Rigshospitalet, Københavns Universitet.

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Tlf. 40592580

suzanne.forsyth.herling.01@regionh


 

Dorthe Gaby Bove, webredaktør

Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d., seniorforsker.

ORCID 

Nordsjællands Hospital, Forskningsafdelingen.

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød. 

Tlf. 20988560

dorthe.gaby.bove.01@regionh.dk 

 

 

 

 

Elizabeth Rosted, national redaktør

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d., seniorforsker.

ORCID

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde. 

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde.

Tlf. 47324909

eros@regionsjaelland.dk

 

 

 

Karin Bundgaard

Sygeplejerske, ph.d., postdoc.

Klinik Akut & Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.

Mølleparkvej 8A, 1. sal. 9000 Aalborg.

Tlf. 23497519

karin.mikkelsen@rn.dk 

 

 

Merete Gregersen

Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d., lektor.

ORCID PURE

Forskningsenheden ved Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

meregreg@rm.dk

 

Lene Lehmkuhl

ORCID  PURE

Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud.

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling, Svendborg Sygehus. .

Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg.

Tlf. 21284481

lene.lehmkuhl@rsyd..dk 

 

Louise Abildgaard Rasmussen, kasserer 

ORCID

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. 

Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital,

Palle Juul Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus.

rasmussenlouise@hotmail.com 

 

Lene Munch

Sygeplejerske, ph.d., postdoc.

Steno Diabetes Center Copenhagen, 

Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte.

lene.munch@regionh.dk 

 

Brigitta R Villumsen

ORCID

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.

Urinvejskirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, 

Regionshospitalet Holstebro, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro. 

brigitta.rasmussen.villumsen@vest.rm.dk