Masterclass i artikelskrivning 2020

Masterclass i artikelskrivning 2020

Formål

Gennem undervisning og supervision i værkstedsform at vejlede sygeplejersker til at skrive en videnskabelig artikel over en begrænset tidsperiode. Målet er, at et kandidat-/masterspeciale eller en empirisk/teoretisk undersøgelse bliver klar til submission/publicering i et peer reviewed tidsskrift. Der gives mulighed for individuel vejledning i skriveprocessen. Hvis man er flere, der skriver sammen på en artikel, er det en stor fordel at deltage sammen. Det er vigtigt at man har sine resultater klar før første kursusdag.

Max deltager: 12 (’først til mølle’-princippet)

Læs tidligere kursisters anbefalinger her.

Opbygning

Masterclass veksler mellem forelæsning, diskussion, gruppeøvelser, peer to peer sparring og individuel vejledning.

Sted: Aarhus Universitetshospital, Mødelokale J601-130, Indg. J, J601

Dage & tidspunkt: 18. marts, 15. april, 13. maj, 26. aug. og 23. sept. 2020. Alle dage fra kl. 12-16.

Skriv ved tilmelding: Hvad skal din artikel handle om, hvilken undersøgelse bygger den på og din erfaring med at skrive videnskabelige artikler (max 1 A4 side) - Kontakt: Merete Gregersen, e-mail: dorthe.gaby.bove.01@regionh.dk 

Datoer

Indhold

Litteratur

18. marts 2020
 

15. april 2020


12. maj 202026. aug. 202023. sep. 2020Alle dage fra kl. 12-16

Introduktion til udarbejdelse af videnskabelige og faglige artikler.

Artikel design, skriveprocessen og videnskabelig argumentation.

Udvælgelse af tidsskrift, hvordan skrives et baggrundsafsnit, hvordan skabes struktur, og hvad er evidens.

Sammenhæng mellem indledning og konklusion, opbygning af diskussion samt evt. implikationer for praksis.

Feedback, revision, afslutning, indsendelse af artikel samt håndtering af tilbagemelding fra peer- reviewer.

Undervisningen tager hovedsagelig afsæt i Belchers bog kombineret med underviserenes praksis erfaringer med publikations-processen.

Wendy Laura Belcher, 2009:

Writing Your Journal Article in 12 weeks. A guide to Academic Publishing Success’

Lotte Rienecker, Peter Stray & Morten Gandil, 2008:

’Skriv en artikel: om videnskabelige, faglige og formidlende artikler’

Andre artikler udleveres på kurset.

Forplejning

Der vil blive serveret sandwich, kaffe/the, lidt sødt og sundt på kurset

Pris og tilmelding

Medlemmer 2.200 kr.,tilmeld dig her - husk at logge på!
Ikke-medlemmer 2.600 kr. tilmeld dig her

Arrangør

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Undervisningen forestås af Dorthe Gaby Bove, ph.d. fra Nordsjælland hospital og Merete Gregersen, ph.d. fra Aarhus Universitetshospital

Kontakt: dorthe.gaby.bove.01@regionh.dkmeregreg@rm.dk 

Denne side venter på at blive opdateret.