Masterclass i artikelskrivning 2020

Masterclass i artikelskrivning

Formål

Gennem undervisning og supervision i værkstedsform at vejlede sygeplejersker til at skrive en videnskabelig artikel over en begrænset tidsperiode. Målet er, at et kandidat-/masterspeciale eller en empirisk/teoretisk undersøgelse bliver klar til submission/publicering i et peer reviewed tidsskrift. Der gives mulighed for individuel vejledning i skriveprocessen. Hvis man er flere, der skriver sammen på en artikel, er det en stor fordel at deltage sammen. Det er vigtigt at man har sine resultater klar før første kursusdag.

Max deltager: 12 (’først til mølle’-princippet)

Læs tidligere kursisters anbefalinger her.

Opbygning

Masterclass veksler mellem forelæsning, diskussion, gruppeøvelser, peer to peer sparring og individuel vejledning.

Sted: Aarhus, København eller via Skype

Forløb: Foregår over 5 dage fra kl. 12-16. Datoer offentliggøres, når holdet er fyldt op.

 

Indhold

Litteratur

Dag 1

Dag 2


Dag 3Dag 4Dag 5Alle dage fra kl. 12-16

Introduktion til udarbejdelse af videnskabelige og faglige artikler.

Artikel design, skriveprocessen og videnskabelig argumentation.

Udvælgelse af tidsskrift, hvordan skrives et baggrundsafsnit, hvordan skabes struktur, og hvad er evidens.

Sammenhæng mellem indledning og konklusion, opbygning af diskussion samt evt. implikationer for praksis.

Feedback, revision, afslutning, indsendelse af artikel samt håndtering af tilbagemelding fra peer- reviewer.

Undervisningen tager hovedsagelig afsæt i Belchers bog kombineret med underviserenes praksis erfaringer med publikations-processen.

Wendy Laura Belcher, 2009:

Writing Your Journal Article in 12 weeks. A guide to Academic Publishing Success’

Lotte Rienecker, Peter Stray & Morten Gandil, 2008:

’Skriv en artikel: om videnskabelige, faglige og formidlende artikler’

Andre artikler udleveres på kurset.

Forplejning

Der vil blive serveret sandwich, kaffe/the, lidt sødt og sundt på kurset

Pris

Medlemmer 2.200 kr.
Ikke-medlemmer 2.600 kr.

Arrangør

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Tilmelding
Kontakt for tilmelding: suzanne.forsyth.herling.01@regionh.dk; meregreg@rm.dk