Masterclass i artikelskrivning

Formål

Gennem undervisning og supervision i værkstedsform at vejlede sygeplejersker til at skrive en videnskabelig artikel over en begrænset tidsperiode. Målet er, at et kandidat-/masterspeciale eller en empirisk/teoretisk undersøgelse bliver klar til submission/publicering i et peer reviewed tidsskrift. Der gives mulighed for individuel vejledning i skriveprocessen. Hvis man er flere, der skriver sammen på en artikel, er det en stor fordel at deltage sammen. Det er vigtigt, at man har sine resultater klar før første kursusdag.

Max deltager: 12 (’først til mølle’-princippet)

Opbygning

Masterclass veksler mellem forelæsning, diskussion, gruppeøvelser, peer to peer sparring og individuel vejledning.

Mødested
Et online mødeforum via Skype eller Rooms.

Forløb
Foregår over 5 dage fra kl. 13-16. 
Vi opretter et hold fra januar og datoerne ligger over 5 mødegange og der er hjemmearbejde mellem hver gang. Kurset afholdes den 9. marts, 7. april, 4. maj, 1. juni og 26. august 2021. 

 

Indhold

Litteratur

Dag 1

Dag 2


Dag 3Dag 4Dag 5Alle dage fra kl. 13-16

Introduktion til udarbejdelse af videnskabelige og faglige artikler.

Artikel design, skriveprocessen og videnskabelig argumentation.

Udvælgelse af tidsskrift, hvordan skrives et baggrundsafsnit, hvordan skabes struktur, og hvad er evidens.

Sammenhæng mellem indledning og konklusion, opbygning af diskussion samt evt. implikationer for praksis.

Feedback, revision, afslutning, indsendelse af artikel samt håndtering af tilbagemelding fra peer- reviewer.

Undervisningen tager hovedsagelig afsæt i Belchers bog kombineret med underviserenes praksis erfaringer med publikations-processen.

Wendy Laura Belcher, 2009:

Writing Your Journal Article in 12 weeks. A guide to Academic Publishing Success’

Lotte Rienecker, Peter Stray & Morten Gandil, 2008:

Skriv videnskabelige, faglige og formidlende artikler

Andre artikler udleveres på kurset.

Pris

Medlemmer 2.200 kr.
Ikke-medlemmer 2.600 kr.

Arrangør

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Tilmelding
Kontakt for tilmelding: suzanne.forsyth.herling.01@regionh.dk; meregreg@rm.dk  (
Frist for tilmelding: 1. februar 2021)

Betaling
Køb her