Jeg kan ikke logge på hjemmesiden

Hvis du ikke kan se produkt med reduceret pris eller har problemer med at få adgang til tidsskriftet on-line er du enten ikke logget ind eller du er ikke registreret som medlem.

Hvis du ikke er logget ind, vil der ikke komme et vindue, hvor dit navn er anført som logget ind på hjemmesiden. Du har i så fald indtastet en mail adresse eller et password, som ikke er oprettet i systemet. Henvend dig i så tilfælde her

Hvis du kan logge på, men ikke kan se produktet eller få adgang til artikler i Nordisk Sygeplejeforskning, er du ikke oprettet som medlem på hjemmesiden. Hvis du ved, at du har betalt dit kontingent, bedes du sende en mail med dato for din kontingnet betaling her