Nyhedsbreve 2018


Nyhedsbrev | Uge 21  2018, 21. maj

Masterclass Akademisk Artikelskrivning

Kurset i Akademisk Artikelskrivning i Østdanmark med start 12. september er nu åben for tilmelding. For nærmre information se her, hvor du også finder kursistanbefalinger fra tidligere deltagere.Workshop i oversættelse og validering af spørgeskemaer til dansk

Workshoppen finder sted på Syddansk Universitet den 28. august, tilmelding kan ske via linket her.Metodefestival 

Datoerne for næste års Metodefestival er nu fastlagt, det bliver den 23. og 24. januar 2019. Metodefestivallen afholdes også denne gang som en intim konference, hvor der er mulighed for at fordybe sig i og diskutere forskningsmetodiske tilgange og principper. Nærmere oplysninger vil være tilgængelige via hjemmesiden i september men reserver allerede nu datoerne.


Med venlig hilsen
BestyrelsenNyhedsbrev | Uge 13  2018, 26.
marts

 

Planer for 2018
Bestyrelsen for DSSF har nu konstitueret sig, nærmere information om dette kan ses på www.sygeplejeforskning.dk.

Vi har mødtes og diskuteret planerne for året, og der er mange tilbud til vores medlemmer.

Med baggrund i de gode erfaringer fra dette år, planlægges en Metodefestival igen i januar 2019. Flere Masterclasses vil tilbydes i 2018, og så går vi i gang med planlægningen af Nordic Conference in Nursing Research, som i 2020 vil finde sted i København. Vi modtager meget gerne ønsker og ideer fra vores medlemmer til fremtidige aktiviteter.

****

 

Masterclasses

Kurset i Akademisk Artikelskrivning i Østdanmark (sted meddeles senere) med start 12. september åbner nu for tilmelding. Samme kursus måtte desværre aflyses i Vestdanmark, men tilbydes snart igen med nye datoer i efteråret. Se nærmere på www.sygeplejeforskning.dk, her findes også kursistanbefalinger fra tidligere deltagere.

****

 

Sygeplejerskernes Forskningsfond

Fonden modtog 20 ansøgninger og afholdt bestyrelse- og uddelingsmøde 20 marts. Stort tillykke til modtagerne, 8 kompetente forskere i sygepleje, som modtog fondsbevilling, disse kan ses på www.sygeplejeforskning.dk

****

 

Forny medlemskab 2018

Mange af vores medlemmer har ikke fornyet medlemskabet af DSSF. Derfor vil de af jer, der ikke enten har aktivt meldt jer ud eller betalt, modtage en rykker inden for de næste uger. Hvis du vil undgå rykkeren, kan du stadig nå at betale kontingent for 2018, ved at gå ind i på hjemmesiden og forny medlemskab. http://sygeplejeforskning.dk/medlemsskab/

Husk du skal være logget ind, for at forny medlemskab.

****

 

Nye bedømmere til Nordisk Sygeplejeforskning

I vores tidsskrift, Nordisk Sygeplejeforskning, har vi brug for at tilknytte nye reviewere til vores danske gruppe. Nordisk Sygeplejeforskning (Nordisk Sykepleieforskning – Nordic Nursing Research) er et videnskabelig og review-bedømt tidsskrift. Det har til formål at styrke sygeplejefagets videnskabelige grundlag gennem at formidle og sprede kundskab om klinisk og teoretisk forskning og udvikling knyttet til sygepleje, og de videnskabelige metoder, som benyttes i forskningen. Tidsskriftet publicerer videnskabelige artikler, fagartikler, essay og debatartikler. Tidsskriftet udgives online, og der er 4 udgivelser årligt.

Tidsskriftet ejes af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk Selskap for Sykepleieforskning NSF. Du kan læse mere på https://www.idunn.no/nsf

At være reviewer er akademisk mediterende, og hvis du er interesseret i at blive en del af reviewer gruppen, så send en mail til vores danske redaktør Elizabeth Rosted, mail: eros@regionsjaelland.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


 

Nyhedsbrev | Uge 6 2018, 7. februar

 

Metodefestival blev en succes

Metodefestival er netop afholdt (31. januar og 1. februar) i Aarhus. Festivalen bød på oplæg og diskussioner om skriveprocessen, sociale medier, feltobservationer, diskursanalyse, systematiske reviews og aktionsforskning. Deltagerne, som kom fra hele landet, udtrykte alle stor tilfredshed med muligheden for fordybelse i emner relateret til forskning i relativt små grupper, samt givende samvær med mulig for relationsdannelse i mellem oplæg og under aftensmaden.
 

Medlemskab

Der er stadig mange, som ikke har indbetalt årets kontingent. Hvis vi skal fortsætte vores aktivitet, er det vigtigt, at I husker at betale. Log ind på hjemmesiden og forny medlemskabet via menupunktet ”Medlemskab” og ”Forny kontingent”.
 

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i sammenhæng med Metodefestivalen. Referat fra generalforsamling samt formandens beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden www.sygeplejeforskning.dk.

Den nyvalgte bestyrelse består således af Hanne Konradsen (formand), Karin Bundgaard (næstformand), Suzanne Forsyth Herling, Elizabeth Rosted, Helle Haslund, Mette Kold Madsen, Dorthe Gaby Bove og Bente Thoft Jensen. Konstituering af bestyrelsen vil finde sted på først kommende bestyrelsesmøde.
 

Kursus i akademisk artikelskrivning

Kurset udbydes i Vestdanmark (Aalborg) med start 8. marts, og i Østdanmark (sted meddeles senere) med start 12. september. Se nærmere på www.sygeplejeforskning.dk, her findes også kursistanbefalinger fra tidligere deltagere.
 

Masterclass 2018

Bestyrelsen arbejder på at kunne tilbyde flere masterclasses i løbet af 2018, herunder kursus i Nvivo og skrivecafé. Har du ideer eller ønsker til masterclasses, er du velkommen til at skrive til os.
 

Nordic Conference in Nursing Research

Konferencen, som afholdes i fællesskab mellem Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Svensk Sjuksköterske Förening og Norsk Selskab for Sykepleieforskning, finder sted i Oslo 13. – 15. juni. Tilmelding til konferencen kan ske til early-bird pris frem til 26. februar. Du finder mere information og konferencen, herunder program og tilmelding, her www.sygeplejekonference.dk
 

Nordisk Sygeplejeforskning

Tidsskriftet udkommer med nyt nummer i slutningen af februar 2018, som kan læses online af medlemmer af Dansk selskab for Sygeplejeforskning. Læs mere på www.sygeplejeforskning.dk

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen