Skriveforløb (UDSOLGT)

Skriveforløbet er et godt tilbud til dig som enten ikke har haft sammenhængende tid til at få skrevet en tekst, eller som bukker under for den ene overspringshandling efter den anden. Det er for dig som har indsamlet og analyseret dine data. Ideen bag forløbet bygger på metoden om Tvangsskrivning. Når vi sættes foran tastaturet, ikke kan og skal andet end at skrive, får mange oplevelsen af at komme i flow. Flow’et gør at vi glemmer omgivelserne og skriver med øget effektivitet. Disse perioder med flow mikses med perioder hvor vi diskuterer forhindringer i selve teksterne (det indholdsmæssige) med hinanden.  Kurset er udsolgt.


Dansk Selskab for Sygeplejeforskning tilbyder deltagelse i intensivt skriveforløb 

Det er for dig som enten ikke har haft sammenhængende tid til at få skrevet en tekst, eller som ser dig selv bukke under for den ene overspringshandling efter den anden. Det er for dig som har indsamlet og analyseret dine data. 
Ideen bag forløbet bygger på metoden om Tvangsskrivning. Når vi sættes foran tastaturet, ikke kan og skal andet end at skrive, får mange oplevelsen af at komme i flow. Flow’et gør at vi glemmer omgivelserne og skriver med øget effektivitet. Disse perioder med flow mikses med perioder hvor vi diskuterer forhindringer i selve teksterne (det indholdsmæssige) med hinanden.
    
Forløbet består af 

  1. Online 3-timers indledende møde. Her introducerer deltagerne indholdet i den artikel som er omdrejningspunkt for deres deltagelse, overvejelser omkring hvilket tidsskrift det er ønsket at indsende artikel til og programmet for skriveopholdet.
  2. 3-dages ophold på Koldingfjord, inklusive overnatning, fuld forplejning og undervisning/sparring.
  3. Opfølgende online 3-timers afsluttende møde. Her diskuterer deltagerne de sidste detaljer omkring deres artikel og hvordan teksterne indsendes til tidsskriftet.

 

Pris

For medlemmer er prisen kr. 4200, for ikke-medlemmer er prisen kr. 4700
Tilmelding senest 20 August 2021 (tilmelding er bindende og pengene gives ikke retur ved afbud) på hjemmesiden www.sygeplejeforskning.dk.
Maximalt deltagerantal er 10 personer, tilmelding efter først-til-mølle princippet.
Spørgsmål kan sendes til hanne.konradsen@regionh.dk 

Program og beskrivelse i pdf

Program for ophold på Koldingfjord

28 oktober 2021 
9.30 Ankomst, og fælles diskussion af deltagernes argumentation for artiklen
10.30 Egen skrivning
12.30 Frokost
13.15 Egen skrivning
15.00 Eftermiddags kaffe/the
15.30 – 17.00 Egen skrivning, og afsendelse af oplæg til de andre deltagere
17.00 Walk-and-talk, forhindringer i skrivearbejdet
19.00 Aftensmad
20.00 Aftens kaffe/the, og fælles diskussion


29 oktober 2021
8.00 Morgenmad
8.45 Diskussion af oplæg fra deltagere
10.00 Formiddags kaffe/the
10.15 Egen skrivning
12.30 Frokost
13.15 Egen skrivning
15.00 Eftermiddags kaffe/the
15.30 Walk-and-talk, forhindringer i teksten 
16.00 Egen skrivning
19.00 Aftensmad
20.00 Aftens kaffe/the og fælles diskussion


30 oktober 2021
8.00 Morgenmad
9.00 Egen skrivning
11.00 På vej hjem igen