Psykiatrisk Sygeplejeforskning

Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) er en sammenslutning af forskere og kommende forskere der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på:

1) At synliggøre og formidle dansk psykiatrisk sygeplejeforskning nationalt og internationalt.

2) Gennem forskning at bidrage til forbedring af den kliniske psykiatriske sygeplejepraksis.

3) At understøtte og udvikle psykiatrisk sygeplejeforskning.

4) At fungere som sparringspartner/ressource for forskere, ph.d. – studerende og kandidater inden for den psykiatriske sygepleje.

 

Målgruppe: Ph.d.ere og ph.d.-studerende indenfor psykiatrisk sygeplejeforskning.

 

Navn: Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN).  Danish Psychiatric Nursing Research Network  (DPNRN)

 

Form: Netværket styres pt. af en styregruppen og er oprettet under Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.

Vision/mål:

a)Egen hjemmeside der formidler aktuel psykiatrisk sygeplejeforskning, nationalt og internationalt (f.eks.medlemmernes projekter).

b)At udbrede kendskab om psykiatrisk sygeplejeforskning herunder egne forskningsresultater til fagfæller, samarbejdspartnere på alle niveauer både nationalt og internationalt.

c)Fungere som formidler af kontakt medlemmerne imellem og f.eks. mellem studerende og potentielle vejledere eller konkrete projekter og studerende.

d)Holde egen konference omkring psykiatrisk sygeplejeforskning i første omgang nationalt og på sigt internationalt.

e)Etablerer relationer i udlandet samt præsentere og repræsentere dansk psykiatrisk sygeplejeforskning internationalt.

 

Gå til netværkets hjemmeside