Sygeplejerskernes Forskningsfond

Oprettet d.

Sygeplejerskernes Forskningsfond

Sygeplejerskernes Forskningsfond

Sygeplejerskernes Forskningsfond må desværre nedlægges grundet nye regler på området. Derfor uddeles hele fondens indestående i en række stipendier.

Stipendium kan søges af sygeplejersker, som har dansk autorisation. Stipendium kan søges til:

- Udførelse af forskningsprojekt eller dele af projekt

- Deltagelse i forskningskonference med accepteret abstract.

- Udgifter i forbindelse med udlandsophold ved anden forskningsenhed

Ansøgningen om stipendie skal indeholde en klar og tydelig beskrivelse af det sygeplejefaglige perspektiv.

Der kan som minimum ansøges om kr. 20.000 og maksimalt om kr. 150.000, og der skal i ansøgningen beskrives hvordan det ansøgte beløb skal anvendes.

Specielt ansøgningsskema skal anvendes, som kan hentes på Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings hjemmeside. Ansøgningen behandles kun hvis alle punkter på skemaet er udfyldt og bilag vedhæftet.

Det vedlagte budget skal være detaljeret og realistisk.

Der skal være formelle sygeplejefaglige forskningskompetencer til rådighed bag ansøgningen, hvis ikke hos ansøger så i gruppen af medansøgere.

Ansøgningen indsendes senest 1 maj 2023 til selskabforsygeplejeforskning@gmail.com i én samlet pdf. Svar på ansøgningen kan forventes medio juni 2023.

Link til ansøgningsskema 2023 finder du - HER