Tidsskrift

Adgang til Nordisk Sygeplejeforskning

Som medlem har du gratis online adgang til Nordisk Sygeplejeforskning.
Når du er medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og er logget ind, vil du finde et link til Nordisk Sygeplejeforskning herunder

Om Nordisk Sygeplejeforskning

Tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning udkommer online fire gange årligt.

Nordisk Sygeplejeforskning er et videnskabeligt og fagfællebedømt tidsskrift. Det har til formål at styrke sygeplejefagets videnskabelige grundlag gennem formidling og spredning af kundskab om klinisk og teoretisk forskning og udvikling knyttet til sygepleje, samt de videnskabelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet publicerer videnskabelige artikler og essays.

Tidsskriftet henvender sig til forskere inden for sygeplejevidenskab og sundhedsvidenskab, undervisere, sygeplejersker i klinisk praksis og andre fagprofessionelle.

Tidsskriftet ejes af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk Selskap for Sykepleieforskning. Tidsskriftet, som publicerede sin første årgang i 2011, er resultatet af en sammenlægning af Dansk Tidsskrift for Sygeplejeforskning og Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning. De to tidsskrifter har henholdsvis 26 og 12 årgange bag sig.

Tidsskriftet er siden 2016 udkommet online.

Vil du være reviewer?

Hvis du har mod på at være reviewer for tidsskriftet, så send en email til Elisabeth Rosted eros@regionsjaelland.dk.
Du skal som minimum have en master- eller kandidatgrad.  

 

Læs mere om redaktion og forfattervejledning her: https://www.idunn.no/nsf