Dansk Selskab for Sygeplejeforskning er en selvstændig og uafhængig organisation, som 

 • diskuterer og medvirker til skabelse af gunstige rammer for udvikling af forskning og forskeruddannelse i sygepleje,
 • udbreder viden om forskning i sygepleje,
 • stimulerer og fremmer interessen for forskning i sygepleje,
 • er vidensbank og formidler af kvalitet i forskning i sygepleje,
 • bliver spurgt og hørt vedrørende forskning i sygepleje nationalt og internationalt,
 • styrker forskningen i sygepleje i den samlede forskningsindsats,
 • støtter dannelsen af fora nationalt og internationalt, hvor der diskuteres forskning.


Bliv medlem

Medlemskab giver:

 • Reduceret konferencegebyr
 • Gratis adgang til udvalgte master classes  
 • Gratis adgang til tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning

Bliv medlem
her


 
Ph.d.-liste
Nu med over 200 på listen. 

Har du erhvervet en ph.d.-grad, og vil du med på vores ph.d.-liste

Læs mere
her

 

4th Nordic Conference in Nursing Research  

Methods and Networks for the future

Den fjerde nordiske konference afholdes d. 16.- 18. juni 2020 i København, DK.
For yderligere information læs her
 
Artikelkonkurrence
For at anerkende publiceret sygepleje-forskning har tidsskriftet  Nordisk Sygeplejeforskning udskrevet en artikelkonference i forbindelse med 4th Nordic Conference in Nursing Research 2020. Der er deadline for indsendelse af artikler 1. januar 2020. De seks bedste artikler publiceres allerede i foråret 2020.
Se opslag.
 
Sygeplejerskernes
Forskningsfond

Stipendier er uddelt.

Se nærmere under siden Forskningsfond.

 


Afholdte konferencer
Find oversigten over afholdte konferencer
her
 


VIGTIG INFORMATION!
Ønsker du at tilmelde dig en konference, skal du huske at logge på hjemmesiden først (log på).

Oplever du problemer med tilmeldingen, kan du med fordel anvende Google Chrome som browser.


Masterclasses

Artikelskrivning Vest Danmark 
18. marts; 15. april; 12. maj; 26. august og 23. september 2020. Alle dage fra kl. 12-16.
Masterclass i artikelskrivning giver dig en mulighed for selv eller i grupper at få gjort dit projekt eller dit speciale klar til indsendelse til et tidskrift med henblik på publicering. Læs mere her.
 
Udtalelse fra kursist på efterårets skrivekursus i Øst Danmark:

”Jeg syntes virkeligt, at jeg har fået meget med mig fra kurset. Jeg har reklameret til alle, som har villet høre på det, fordi jeg syntes nemlig, at det er ved at være sjældent, at man kommer på et kursus, hvor man får noget helt konkret brugbart med sig hjem. Det har jeg virkelig fået hos jer. Samtidigt er artikelskrivningskurset et forum, hvor det har været tilladt at stille alle de spørgsmål, som man indimellem tænker, at man måske burde vide.”
Kathrine Dalum, Klinisk Sygeplejespecialist, MPH, Kursist 2019. 

Skriveophold
'Hold kæft og skriv' er et 3-dages skriveophold vekslende mellem individuel tid til skrivning og fælles diskussioner relateret til formidling af forsknings-resultater. Forventes at blive afholdt i foråret 2020.


N
ordisk Sygeplejeforskning

er et videnskabeligt tidsskrift, der har som formål, at styrke sygeplejefagets videnskabelige grundlag. Læs mere her

 • Nordisk Sygeplejeforskning udkommer udelukkende online
 • Alle henvendelser til redaktionen kan sendes til ansvarshavende redaktør Pia Dreyer på e-mail


                            Siden opdateret 15/08//2019