Dansk Selskab for Sygeplejeforskning er en selvstændig og uafhængig organisation, som: 

 • diskuterer og medvirker til skabelse af gunstige rammer for udvikling af forskning og forskeruddannelse i sygepleje,
 • udbreder viden om forskning i sygepleje,
 • stimulerer og fremmer interessen for forskning i sygepleje,
 • er vidensbank og formidler af kvalitet i forskning i sygepleje,
 • bliver spurgt og hørt vedrørende forskning i sygepleje nationalt og internationalt,
 • styrker forskningen i sygepleje i den samlede forskningsindsats,
 • støtter dannelsen af fora nationalt og internationalt, hvor der diskuteres forskning.
   

Vision

Det er Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings vision at fremme forskning inden for sygepleje til gavn for menneskers sundhed og evne til at leve med sygdom.
 

Medlemskab 

 • Giver reduceret konferencegebyr
 • Gratis adgang til udvalgte master classes  
 • Gratis adgang til tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning

Indhent den nyeste viden omkring udvikling og forskning indenfor sygepleje.

Du får direkte online adgang til det fagfællebedømte tidsskrift "Nordisk Sygeplejeforskning", som udkommer 4 gange årligt.

Desuden får du fordele ved at deltage i konferencer og Master Classes.
For at blive registreret i databasen bedes du først oprette dig som bruger og derefter bestille medlemsskab her

Kontingent: 400,00 DKK årligt

NYHED!!

Online undervisning i artikelskrivning. Se Masterclass.

Generalforsamling 2021

Mandag d. 25. januar 2021 er der online generalforsamling i DSSF.

Har du lyst til at opstille og deltage i det spændende arbejde, der laves i bestyrelsen, skal din ansøgning sendes til formanden Hanne Konradsen inden d. 20. november 2020. Blanketten finder du her.

Du er også velkommen til at skrive en mail til formanden, hvis du gerne vil høre nærmere om bestyrelsesarbejdet inden du bestemmer dig. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være selskabets formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Det vil sige senest mandag d. 4. januar 2021.


4th Nordic Conference in Nursing Research 

Den fjerde nordiske konference afholdes d. 21.- 23. juni 2021 i København: 'Methods and Networks for the Future'

For yderligere information læs her


Nordisk Sygeplejeforskning
 
er et videnskabeligt tidsskrift, der har som formål, at styrke sygeplejefagets videnskabelige grundlag. 

 • Nordisk Sygeplejeforskning udkommer udelukkende online
 • Alle henvendelser til redaktionen kan sendes til ansvarshavende redaktør Pia Dreyer