Generalforsamling i DSSF den 31. januar 2018

 

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen?

I forbindelses med Generalforsamling 31. januar 2018 i Århus er der mulighed for at lade sig opstille til bestyrelsen. Der søges et nyt bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Vi vil gerne opfordre dig til at stille op, såfremt du kunne tænke dig at være med. Find skemaet til valgopstilling her (PDF) og her (Word).
Skemaet skal være formand Hanne Aagaard i hænde senest den 30. november 2017.

 

Du er velkommen til at høre mere om bestyrelsesarbejdet ved mail til Hanne Aagaard aagaard@ph.au.dk eller telefonisk kontakt 20433371.

 


 

Ekstraordinær generalforsamling

blev afholdt den 23. maj 2017 - kl. 17.00

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling fandt sted på:

Aarhus Universitetshospital, Skejby
Mødelokale: Indgang G, G208 lokale 26 
Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N
Kort over AUH

Da den ordinære generalforsamling den 30. marts 2017 ikke kunne gennemføres grundet for få fremmødte medlemmer indkaldte DSSF til ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 2017, kl. 17.00 på Aarhus Universitetshospital. Valg af bestyrelsesmedlemmer har fundet sted og blev offentliggjort på den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Læs referatet fra generalforsamlingen den 30. marts 2017 her

 


 

Formandens årsberetning for 2015

Formandens årsberetning for 2014