Generalforsamling 2021

 

Generalforsamlingen afholdes online den 25. januar 2021 kl.17.00

Link til det virtuelle møderum (åbent fra kl. 16.30): https://syddanskuni.zoom.us/j/63391264568

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere, som ikke må være kandidater til personvalg (Dorthe G Bové & Suzanne Herling)
3. Formandens beretning (Hanne Konradsen)
4. Regnskabsaflæggelse (Dorthe G Bové)
5. Behandling af indkomne forslag

    - 1 forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer omkring Netværksgrupper (SH-forslagsstiller)

6. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år (Dorthe G Bové)
7. Budgetfremlæggelse (Dorthe G Bové)
8. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor

    - Valget er for et år, genvalg kan finde sted. (Dorthe G Bové)

9. Valg af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

    - Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, genvalg kan finde sted

    - Suppleanter vælges for 1 år, genvalg kan finde sted

    - I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

    - Louise Abildgaard Møller er ny opstiller, Lene Munch, Karin Bundgaard, Birgitta Villumsen og Merete Gregersen genopstiller

10. Eventuelt

----------------------

 

Opstiling til bestyrelsen kan ske ved at udfylde opstillingsskema og sende dette til formand Hanne Konradsen, hanne.konradsen@regionh.dk. Skemaet findes her word og pdf 

 

Formandens årsberetning for 2019

Formandens årsberetning for 2018

Formandens årsberetning for 2017

Formandens årsberetning for 2016

Formandens årsberetning for 2015

Formandens årsberetning for 2014