Ph.d. listen

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad
rapporteret til DSSF fra 1976 og frem

Dokumentet er sidst opdateret 01.10.2021

Vi gør opmærksom på, at listen muligvis kan mangle oplysninger og være ufuldstændig, da der ikke er indberetningspligt.

Såfremt du ønsker at komme på listen eller blive fjernet fra listen, er du velkommen til at kontakte Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Du er også meget velkommen til at opfordre andre, som endnu ikke er på listen til at melde sig og komme med, såfremt de er sygeplejersker i Danmark og har en ph.d.-grad.

2022

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Bliv den første på listen for 2022!    

2021

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Louise Abildgaard Møller

 

Aarhus Universitet, Health, Institut for Folkesundhed

Ageing life with neuromuscular disease: A phenomenological-hermeneutic study

     

 2020

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Kristine Elberg Dengsø

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Life after treatment of cancer of the pancreas, duodenum or bile ducts. – Patient perspectives and use of psychotropic medication in patients and their partners

Marianne Krogsgaard

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Parastomal bulging – patients’ symptoms, health-related quality of life and course of surgical treatment

Marie Oxenbøll Collet

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Delirium in ICU patients – screening, management and long-term outcomes

Laura Krone Larsen

Københavns Universitet, Den Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Delirium in patients with acute brain injury

Sif Sund Blandfort

Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin

A comparison between the use of single-bed rooms and multiple-bed rooms as predictors of delirium and falls in hospitalized geriatric patients

Stine Thestrup Hansen

Syddansk Universitet,  Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet 

” Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) integrated in the follow-up of patients diagnosed with haematological cancers: A qualitative study of patients’ and health care professionals’ experiences”.

Helle Enggaard. 

 

Aalborg Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Klinisk Institut

Mixed Methods Evaluation of the Guided SelfDetermination intervention in adolescents with coexisting ADHD and medical disorder.

 

Annette Pedersen

 

Aalborg Universitet, Det Sundhedsfaglige Fakultet

On the Edge of the Bench - An Ethnographic Study on

Health among Socially Marginalised Men in a Large Danish Municipality

 

Mette Løwe 

Syddansk Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Communicative processes between patients with advanced prostate cancer and health professionals. A phenomenological-hermeneutic study.

2019

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Helle Wendner Vedsegaard

 

Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og

Teknologi, Center for Sundhedsfremme Forskning

"Menneskers hverdagsliv med multisygdom i mødet med hjemmerehabilitering"

Jeanette Finderup

 

 

Aarhus Universitet, Klinisk Institut for Medicin, 

Shared decision-making and dialysis choice: a complex intervention

Lisbeth Aaskov Falch

 

Aarhus universitet, Institut or kultur og samfund

Det er ikke vores patient: en kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel

Annette Zøylner

 

Aarhus Universitet, Faculty of Health,  

Patient involvement in the development of the surgical breast cancer patient pathway. An action research project

Ellen Boldrup Tingleff

 

Syddansk Universitet, Det sundhedsfaglige fakultet,

Protest or Illness. A qualitative study of patients’ and relatives’ perceptions of situations associated with mechanical restraint in forensic psychiatry

Ina Qvist

Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskab

Adherence to recommended preventive medication treatment among men aged 65-74 with cardiovascular disease in a screening trial

Anne Højager Nielsen

 

 

Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Health 

"ICU diaries written by relatives for critically ill patients".

 

Sine Maria Herholdt-Lomholdt

 

Aalborg Universitet, Institut for kommunikation og psykologi, 

"Skønne øjeblikke i sygepleje - en kilde til innovation. En fænomenologisk og dialogisk

aktionsforskningsundersøgelse af skønne øjeblikkes natur og mulige betydning for en sygeplejefaglig udviklings- og innovationspraksis".

Anita Lyngsø

Københavns Universitet, Det humanistiske Fakultet, Afdelingen for Pædagogik.  

Etnografisk forløbsstudie i netbaseret sygeplejerskeuddannelse - mellem skolen, hjemmet og klinikken.

Kim Jørgensen

RUC,  Institut for Mennesker og teknologi, Center for

Sundhedsfremme forskning

Mulighedsbetingelser for patientinddragelse og recovery i psykiatrien

Brigitta Rasmussen Villumsen 

Aarhus Universitet /Faculty of Health

Effectiveness of unsupervised home-based exergaming

in prostate cancer patients receiving androgen deprivation therapy: a randomized controlled trial.

 2018

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Claus Sixtus Jensen

Aarhus Universitet, Health, Institut for klinisk medicin

Early identification of paediatric patients at risk of clinical deterioration – 

a multicentre study of Paediatric Early Warning Systems

Lea Deichmann Nielsen 

Syddansk Universitet/ Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Development and validation of the Mechanical restraint – Confounders, Risk, Alliance Score (MR-CRAS) among forensic mental health clinicians

Tina Kramer

Københavns Universitet , Det humanistiske Fakultet, Afdelingen for Pædagogik. 

Etnografiske studier i (inter)professionel vejledningspraksis

Janni Strøm

Aarhus University, Department of Public Health, Section for Clinical Social Medicine and Rehabilitation.

Web-based support targeting anxiety and depression by featuring social interaction and animated information - 

A review of factors associated with anxiety and depression together with clinical evaluation 

 

Anne Bendix Andersen

 

Aarhus Universitet, Institut for folkesundhed, Sektion for sygepleje, 

The Puzzle of Coherence - An Ethnographically Inspired

Study of Intersectoral Collaboration in the Danish Healthcare System

Eva Lærkner

 

Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, 

Vågen under respiratorbehandling

Christel Trøstrup

Københavns Universitet, Det Natur- og 

 

biovidenskabelige fakultet

Recap - rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner.

Birgitte Tørring

 

Aalborg Universitet, Det Sundhedsfaglige Fakultet

Transforming Communication and Relationships in Interdisciplinary Surgical Teams

Tina Wang Vedelø 

 

Aarhus universitet, Public Health

"Exploring the needs of patients with malignant brain tumour - A Case Study of participating in an Integrated Brain Cancer Pathway"

Gitte Susanne Rasmussen

 

Aarhus University, Faculty of Health science,

Department of public Health, Section for Nursing Science

Identifying young people's needs for support to manage moderate to servere psoriasis in daily life.

Pia Søe Jensen

KU/ Sundhedsvidenskablige Fakultet

Nutritional care to patients with lower extremity amputation - From a clinical, staff and patient perspective.

 

 

Rikke Guldager

AAU, Institut for Læring og Filosofi

“Inequality in neurorehabilitation. Different practices among patients and relatives during rehabilitation after stroke and traumatic brain injury: a qualitative study”

 

Lene Munch

KU/ Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Risk stratification of a population with type 2 diabetes and shared care management of patients with intermediate risk across the primary and secondary health care sectors. 

 2017

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Randi Maria Hanghøj Tei

Klinisk Medicin fra Klinisk Institut, Aarhus Universitet

Systematic investigation of osteoporosis in patients sufffering fragility fractures

 

Søsserr Lone Smilla Aagaard

AU/ Faculty of Arts

Modsætningsfulde forventninger til den ambulante samtale- et Grounded theory studie af

interaktionsprocesser mellem patienter, samlevere og sundhedsprofessionelle i det lungemedicinske ambulatorium.

Birgitta Nordenhof Larsen

 

 

Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for sundhedsfremmeforskning

Ingen plads til angst. Patienters erfaring fra den diagnostiske periode af kræftforløb for hoved- og halskræft

Ingrid Charlotte Andersen

 

Syddansk Universitet , Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Klinisk Institut, 

Participation in healthcare - between power and powerlessness. A qualitative longitudinal study of COPD patients' and their family members' experiences during and after hospitalization for a severe exacerbation in

COPD.

Mia Ingerslev Loft

 

 

AU / Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje

Stroke Rehabilitation 24/7

Development, test and feasibility evaluation of a complex nursing intervention

 

 

Hanne Mainz

 

Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Klinisk institut. Aarhus universitet,

"Organizational factors associated with nurses’ perception of healthcare quality and nurse staffing adequacy”

 

 

Helle Feddersen

 

 

Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Hvordan håndterer kvinder med reumatoid artrit sygdom, moderskab og arbejdsliv?

– et kvalitativt studie med fokus på sociale interaktioner

 

Ulla Riis Madsen

Health Sciences Center, Faculty of medicine, Lund university, Sweden

Quality of life, functional level and needs of care after vascular lower limb amputation

 

Mette Due-Christensen

Faculty of Nursing and Midwifery, King's College London

The experiences of bio-psycho-social adaptation following a diagnosis of type 1 diabetes in adulthood

 

Cathrine Sand Nielsen

Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

Professionsstuderende i det interprofessionelle læringslandskab

 

Susanne Winther

Aalborg Universitet, Det Humanistiske Fakultet

Fælles følgeskab - et aktionsforskningsprojekt om patientovergange fra intensiv til stamafsnit

 

Gitte Thybo Pihl 

SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning

For eller imod vaccination - om forældres beslutningstagen i forbindelse med calmettevaccination af deres nyfødte barn.

 

Betty Nørgaard

 

 

SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning

 

Hvilken betydning har en fader-venlig neonatalafdeling?

2016

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Vibeke Røn Noer

 

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

”Rigtige sygeplejersker”: Uddannelsesetnografiske studier af sygeplejestuderendes studieliv og dannelsesprocesser.

Karin Piil

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Perspectives on daily life and health-related quality of life in patients with a high-grade glioma and their caregivers: a mixed methods study

Mette Linnet Olesen

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Person-centred support for women in the follow-up period after surgical treatment for gynaecological cancer - development and evaluation of a complex intervention

 

Lene Lauge Berring

 

SDU, Institut for sundhedstjenesteforskning

Deeskalering – håndtering af vold og forebyggelse af tvang på psykiatriske afdelinger. Et handlingsorienteret aktionsforskningssamarbejde 

Barbara Voltelen

SDU, Klinisk Institut 

Family System Nursing Intervention: 

Nurses’ experiences and its impact on heart failure families’ readjustment processes 

Rolf Horne

Medisinsk fakultet, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin. Universitetet i Bergen, Norge

 ”Like barn leikar best”. Ein praxeologisk studie om habilitering av hjelpetrengande barn og unge.

Anette Stensgaard

Odense Research Center for Anaphylaxis

Department of Dermatology and Allergy Center,

Odense University Hospital, Denmark

Institute of Clinical Research, Faculty of Heath

Sciences, University of Southern Denmark

Danish Children and Adolescents with Food Allergy. Health-related quality of life, family, friends and everyday life perspectives.

Jannie Laursen

Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet

Family centered care for seriously ill in-patients. 

Susanne Dau

Institut for kommunikation, Aalborg Universitet

Studerendes orientering i fleksible uddannelser – et narrativt casestudie af vidensudviklingens veje og afveje (2015).

Mona Kyndi Pedersen

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Older Persons at Risk of Hospital Readmission: A Mixed Methods Study

Heidi Bergenholtz

Det Sundhedsvidenskabelige fakultet. Københavns Universitet

Palliative Care in the Hospital. A mixed-methods study of the general palliative care in a hospital in Denmark

Vibeke Høgh

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut. Aalborg Universitet

Living with Atrial Fibrillation: Exploring the context, complexity, and magnitude of the patient perspective.

Jeanette Wassar Kirk

Århus Universitet, Institut for Uddannelse og

Pædagogik

 

Flow kultur og flow-stoppere

-præmisser for implementering af

Screeninger og retningslinjer i

Sundhedsvæsenet

Charlotte Handberg

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed: 

Male cancer patients and healthcare professionals at hospitals: An interpretive description of men’s barriers to participation in municipal cancer rehabilitation

Bettina Sletten Paasch

 

AAU/ Aalborg Universitet, Institut for kommunikation 

Care and calls. A nexus and multimodal interaction analysis of mobile telephony in nurse-patient encounters.

Dorthe Gaby Bové

KU, Det sundhedsvidenskabelige fakultet

Self-management Support for Patients with Advances Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Ellen Moseholm Larsen

KU, Det sundhedsvidenskabelige fakultet

Health-related quality of life in patients with serious nonspecific symptoms undergoing diagnostic evaluation for possible cancer: a mixed methods study.

Trine Bernholdt Rasmussen

KU, Sundhedsvidenskabelige fakultet

Health, recovery and rehabilitation after infective endocarditis

Janet Froulund Jensen

KU, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet

Recovery and Aftercare in Post-Intensive care Therapy patients, the RAPIT study.

The effectiveness and experiences of a recovery program for mechanically ventilated ICU patients in Denmark:

A pragmatic multicenter randomized controlled trial

Charlotte Brun Thorup

AAU/Det Sundhedsvidenskabelige fakultet 

Step counter use and self-determined motivation for walking in a cardiac telerehabilitation program : A mixed method study. 

http://vbn.aau.dk/da/persons/charlotte-brunthorup(90bf6dfd-49cd-42dc-a945-c22f8561c981).html

Janne Brammer Damsgaard

AU / Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje

A struggle for recognition and meaning. A phenomenological – hermeneutic study of the illness trajectory of patients undergoing spinal fusion surgery

Birgith Pedersen  

AAU/ Aalborg Universitet, Sundhedsvid.

Forandringer i vægt og kropskomposition hos kvinder i antineoplastisk adjuvant behandling for brystkræft

Dorthe Hasfeldt Hansen

AU / Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje

Noise in the operating room and patients' sense of

Coherence

 

Suzanne Forsyth Herling

KU/Det sundhedsvidenskabelige fakultet

Robotic-assisted laparoscopic hysterectomy for women with endometrial cancer – complications, women´s experiences, quality of life and a health economic evaluation.

Jesper Frederiksen

RUC, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv  

 

Tværprofessionelle velfærdsprofessioner: Tværsamarbejde som en social praktik for den neoliberale velfærdsstats professioner,  

Jeppe Oute Hansen

SDU/IST/ Helbred, Menneske & Samfund

Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien - et flerstedsetnografisk feltstudie

 

 

af politiske, kliniske og depressionsramte familiers diskurser om inddragelse og deres effekter

 2015

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Susanne Hwiid Klausen

Københavns Universitet, Det Sundhedsfaglige Fakultet

Rehabilitation in adolescents with congenital heart disease

 

Lisbeth Hybholt

 

Faculty of Arts, Aarhus Universitet

Patientuddannelse i hverdagsliv

 

Christina Louise Lindhardt 

 

Syddansk Universitet, Det Sundhedsfaglige Fakultet,

Klinisk Institut.  

Motivational Interviewing used in the

communication between healthcare professionals and obese pregnant women

 

Merete Gregersen

Aarhus University, Health,

Postoperative red blood cell transfusion strategy in frail anemic elderly with hip fracture

 

Jakob Hvidhjelm

 

 

Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet

Prevention of aggression and violence on psychiatric wards structured risk assessment –

Evaluation of the Brøset Violence Checklist in Denmark

Kirsten Specht

SDU/ Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Fast-track hip and knee arthroplasty – its nursing organisation and the patient perspective”

 

Hanne Agerskov

SDU/ Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

The Living Kidney Donor – A qualitative study investigating donors´ experiences and considerations during the donation process

 

Birgitte Blicher Pedersen

  AU / Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for      Sygepleje

Post-stroke fatigue – development, testing and evaluation of at health promotion programme to reduce and cope with fatigue

 

 

Charlotte Paaske Simony

AU/ Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje

Towards a new Foothold in Life.

A Phenomenological-Hermeneutic Study of patients’ lived experiences during the trajectory of

 

 

Cardiac Rehabilitation

 

Lone Jørgensen

AAU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

”Distress among women taking part in surgical continuity of care for breast cancer - A mixed methods study”

 

Randi Jepsen

Universitetet i Bergen, Norge, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Physical activity and patient-reported outcomes during a two-year lifestyle intervention for severely obese adults:

The Haugland Obesity Study

 

Lotte Evron

KU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Frederiksberg Hospital

Projekt faldforebyggelse Frederiksberg –

Et tværsektorielt samarbejdsprojekt

 

 

Dorthe Boe Danbjørg

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

A lifeline connecting new parents with the hospital. Using Participatory Design to develop and test an app for parents being discharged early postnatal

Kirsten Nielsen

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af ePortfolio

Gitte Kaarina Jørgensen

Aarhus Universitet, Institut for uddannelse og pædagogik (DPU)

 

Ingen Andre har forstået os, har forstået hvor vigtige vi er – En undersøgelse af sundhedsplejerskers faglige selvforståelse

Birgitte Hansson

Roskilde Universitet , Institut for Psykologi og

Uddannelsesforskning,  Forskerskolen i Livslang Læring

Bare skør – normal. En analyse af brugerstøttepraksis i psykiatrien

 2014

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Palle Bager

Aarhus Universitet, Health

Fatigue and acute/chronic anaemia:

Acute upper gastrointestinal bleeding/chronic inflammatory bowel disease used as a model

 

 

Annette Mollerup

 

Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Hand eczema: Self-management and prognosis

 

Trine Allerslev Horsbøl

 

 

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Labour market participation for patients diagnosed with haematological malignancies - Observational and longitudinal studies on disability pension, return to work and long-term sickness absence

 

Marie Lundh

Uppsala Universitet/Medicinska fakulteten/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Health-Related Quality of Life and Return to Work following Breast Cancer.

 

Gitte Bunkenborg

LU/Sv/Medicinsk Fakultet, Hvidovre Hospital, Anæstesiologisk afd.

Patient Safety – Prevention of deterioration and unexpected death by systematic and interprofessional use of early warning scoring.

Sanne Lemcke

AU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Psykiatrisk Hospital, Risskov

 

 

Connie Timmermann

AU/ Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje

The meaning of sensory impressions in the hospital environment. A Phenomenological-hermeneutic study

Annesofie Lunde Jensen

AU/Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Multifaceted group education in patients with osteoporosis – implementing a bone healthy lifestyle”.

Bente Thoft Jensen

AU/ Det Sundhedsfaglige Fakultet, Department of Clinical Medicine

Efficacy of Multimodal tehabilitation in Radical Cystectomy

Helle Marie Christensen

SDU/Det Sundhedsfaglige Fakultet, Klinisk Institut, Lungemedicinsk Forskningsenhed

Udforskning og udvikling af non-invasiv ventilationsbehandling til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom i forværring med udgangspunkt i patienters og de sundhedsprofessionelles perspektiver

Ragnhild Maastrup

KU/ Rigshospitalet

Breast feeding of preterm infants. Associated factors in infants, mothers and clinical practice

Jonna Gintberg Jensen

AU/ Institut for uddannelse og pædagogik (DPU)

Social og Sundhedsassistenter i Sundhedsvæsenet: Hvordan iagttager de egen kompetenceanvendelse, kompetenceudvikling og opgaveflytning

Helle Haslund

AU/ Institut for kultur og samfund

En antropologisk analyse af forældreskab efter præmaturitet: Moralske eksperimenter I en gråzone mellem sygdom og hverdagsliv

Lone Schou

KU/ Det Sundhedsfaglige Fakultet,

Telemedicinsk Forskningsenhed,

Frederiksberg Hospital

Telemedicine based treatment versus hospitalization in patients with severe to very severe COPD in mild to moderate exacerbation: Effect on cognitive function and self-reported outcome. A randomized clinical trial.

Christina Emme

KU/ Det Sundhedsfaglige Fakultet,

COPD patients´ self-efficacy and coping after

 

Telemedicinsk Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital

virtual admission compared to hospital admission

Janne Weis

KU/ Det Sundhedsfaglige Fakultet

Guided Familiy-Centred Care. Effect and experience of structured communication in NICU

Mette Juel Rothmann

SDU/ Institut for Regional Sundheds- forskning

Women’s perspective on screening for osteoporosis. A study based on methodologies from across the sciences

Gitte Reventlov Husted

KU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Guided Self-Determination-Youth: a life skills intervention for adolescents with poorly controlled type 1 diabetes after their parents

Helen Schultz

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

The journey of patients with acute abdominal pain. The patient perspective when hospitalized in an emergency department with an observation unit and

in a surgical assessment unit

Carrinna Hansen

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Life with osteoporosis – a cohort and qualitative study

2013

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Christina Andersen

KU, Faculty of Health Science: The

University Hospitals Centre for Health Research

Body & Cancer: the effect of a multimodal exercise intervention on symptoms and side-effects in cancer patients undergoing chemotherapy

Anne Dichmann Sorknæs

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Anne Kjærsgaard Danielsen

KU/Det Sundhedsfaglige Fakultet

Life after stoma creation

Rikke Jørgensen

AU/Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Psykiatriske Sygehus

Improving insight in outpatients diagnosed with schizophrenia, utilizing the method Guided Self- Determination

Lisbeth Sølver

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Kontinuitet i den basale palliative hospitalsindsats med fokus på identifikation og lindring af fysiske og emotionelle problemer - beskrevet ud fra alvorligt kræftsyge patienters perspektiv

Karin Brochstedt Dieperink

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

Klinisk Institut

Rehabilitation in Prostate Cancer Care”

Anne Sophie Ågård

AU/ Health, Sektion for Sygepleje

Long-Term Impact of Acute, Critical Illness and Admission to an Intensive Care Unit

 

Lene Søndergaard Larsen

AU/ Health, Sektion for Sygepleje

A Companionship between strangers – Patient – patient interaction in oncology wards

Dorthe Sørensen

AU/ Health, Sektion for Sygepleje

”Nurse-patient collaboration during non-invasive ventilation in patients with acute respiratory failure due to COPD”

Raymond Kolbæk

KU/ Humanistisk fakultet/Institut for medier, erkendelse og kommunikation

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende

Connie Bøttcher Berthelsen

AU/ Health, Sektion for Sygepleje

Relatives in older patients’ fast-track treatment programs during total hip and knee replacement

Vibeke Østergaard Steenfeldt

RUC/ Institut for psykologi og uddannelsesforskning

Hospice – et levende hus. En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg

(kan købes hos www.academicbooks.dk)

Helle Svenningsen

AU/ Health og Aarhus Universitetshospital

Associations between sedation, delirium and post- traumatic stress disorder and their impact on quality of life and memories following discharge from an intensive care unit

 2012

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Ingeborg Ilkjær

KU/ Det Teologiske Fakultet

Ånde-nød: En undersøgelse af eksistentielle og åndelige fænomeners betydning for alvorligt syge patienter med kronisk lungelidelse.

Elizabeth Rosted

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Nursing Assessment and Intervention for Older People  after Acute Medical Admission

Hanne Irene Jensen

SDU-SBL/Institut for Regional Sundheds- forskning/Enheden for Sundhedstjeneste- forskning

End-of-life decisions in the intensive care unit – clinical, ethical, and collaborative challenges

Frederik Alkier Gildberg

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Reconstructing Normality. Interactional Characteristics of Forensic Mental Health Nursing

Lene Seibæk

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Ovarian Cancer: Health and Coping during Start of Treatment

Jens Peter Hansen

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Cognitive Adaptation Training in an Assertive Communitive Treatment setting for Outpatients with Schizophrenia

 

Lene Bastrup Jørgensen

AU/Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygeplejevidenskab

Coping with breathlessness in daily life

Karin Bundgaard

AAU/Institut for Produktion, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje

Making it short? A fieldwork study outlining patients' expectations and need for nursing in facilities for short- term stay

 

Marianne Mahler**)

NHV, Sv/Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg

At holde balance. Betingelser for og perspektiver i forhold til forebyggelse af fald blandt gamle mennesker

 2011

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Inger Margrete D. Siemsen

DTU, Management

”Patientovergange -Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange”

 

Tom Møller

KU, Faculty of Health Sciences: The

University Hospitals Centre for Health

Research

Individualized supervised patient education: a key role in reinforcement of infection protection and outpatient management of acute leukemia

Bodil Bjørnshave Noe 

  

Aarhus Universitet, Sektion for Social Medicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed

Clinical routine rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease at regional hospital

Vibeke Bregnballe

AU/ Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

From child to adult with cystic fibrosis

Lene Bjerregaard

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Alkoholvaner hos forældre med indlagte børn

Selina Kikkenborg Berg

AU/ Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdelingen for Sygeplejevidenskab

Comprehensive rehabilitation for patients with ICD

Marianne Kirstine Thygesen

SDU / Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Almen Medicin

Sygepleje-navigation til kvinder med kræft – et patientperspektiv

 

Bente Hoeck

AU / Det Humanistiske Fakultet

A Clinically Oriented and Practice Driven Approach to Metasynthesis. A worked example on 'Being critically ill in an ICU'

Mette Kjerholt

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb – idealer og realiteter. Et aktionsforskningsprojekt

Jette Primdahl

SDU / Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Gråsten Gigthospital

Betydning af self-efficacy (selvkompetence) hos patienter med rheumatoid arthritis målt ved en dansk oversættelse af RASE (Rheumatoid arthritis selfefficacy questionnaire) set i forhold til patientundervisning samt tre forskellige typer organisering af den ambulante opfølgning

Anne Brødsgaard

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

A childhood with or without overweight

Lotte Ørneborg Rodkjær

 

AU/Institut for Folkesundhed, Afdeling for

Sygeplejevidenskab

HIV and depression

Birgitte Nørgaard

SDU-SBL / Ortopædkirurgisk Afd., Kolding Sygehus

Communication with patients and colleagues

Mari Holen

RUC/Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelses- forskning

Medinddragelse og lighed - en god ide? : en analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital

2010

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Agnete Hviid Hornnes

Københavns Universitet/Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Risk factors after stroke

How to improve secondary prevention

Fritze Kristensen

AU / Det Humanistiske Fakultet

Opretholdelse af yngre personers livspraksis når de lider af Alzheimers sygdom i tidlig fase

– et kritisk psykologisk perspektiv med udgangspunkt i et relationelt sygdomsbegreb

Mette Kildevæld Simonsen

KU/ Sundhedsvidenskabelige Fakultet

”Intentional Weight loss and Mortality”

Niels Sandholm Larsen

AU/DPU

Sygepleje mellem pakker og personer

Kristianna Hammer

SDU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / Odense Universitetshospital, afd. D

Postraying Hope. A study among woman newly diagnosed with gynaecoloical cancer

Dorthe Nielsen

SDU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Patient education and every-day life with

 

/ Klinisk Institut

osteoporosis

Thora Grothe Thomsen

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Den alvorligt kræftsyge patient som medspiller i eget liv

Susan Ptak Rasmussen

SDU/Det Humanistiske Fakultet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier (DPU)

En undersøgelse af sygeplejestuderendes trivsel og læringsmiljø i praktik i en hospitalsafdeling

Poul Bruun

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

Pårørendes liv med kræft i familien – Den nære families oplevelser med uhelbredelig kræft

Marianne Lisby

AU/ Institut for Folkesundhed, Århus Sygehus

Critically important medication erros: definition and intervention

Leanne Langhorn

AU/ Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Early rehabilitation of patients with Post-traumatic Amnesia in the intensive care unit

Hanne Konradsen

 

AU/ Institut for Folkesundhed, Afdeling for

Sygeplejevidenskab

From silent problem to interactional integration. A qualitative longitudinal study of patients with facial disfigurement

Lena Aadal

AU/ Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Intensiv neurorehabilitering forstået som læring

Karen Annette Paaske

 

DPU/Institut for Curriculumforskning

Vejledning til fremtiden – et studium af e-mailvejledning i Studievalgscentre

Anita Haahr

AU/ Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Living with Parkinson’s disease before and after Deep Brain Stimulation

 

Lars Thrysøe

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning

At blive og at være sygeplejerske

Annette de Thurah

AU/ Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Methotrexate utilization among Danish patients with rheumatoid arthritis. Observational studies on compliance and time to start treatment.

2009

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Jette Henriksen

Det Humanistiske Fakultet, København Universitet

Magt, viden og sygepleje.

Loni Ledderer

SDU/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for sundhedstjenesteforskning, Forskningsenhed for Almen Praksis

Indførelse af forebyggelsessamtaler i almen praksis. Et organisationssociologisk institutionelt perspektiv på forandring af klinisk praksis.

Thordis Thomsen

KU / Forsknings- og udviklingsenheden/ Herlev Sygehus

Preoperative smoking cessation intervention: Effect on postoperative complications and smoking cessation.

Nanna Kappel

RU / Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for psykologi og uddannelsesforskning

Udfordrende møder – en undersøgelse af møder mellem sygeplejersker og indlagte personer med afhængighedsforhold til illegale rusmidler på medicinske afdelinger

Pia Riis Olsen

AU / Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Towards a theory of network-focused nursing. A grounded theory study of teenager and young adult cancer care.

Annelise Norlyk

AU / Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

After Colonic Surgery. A phenomenological study of participating in a fast-track programme.

Pia Dreyer

AU / Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Home mechanical ventilation. A phenomenological hermeneutical study among young men with Duchenne’s muscular dystrophy in Denmark.

Sussie Laustsen

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / Aarhus Universitetshospital, Skejby

Hand hygiene among hospital staff: an investigation of alcohol-based handrubbing and healthcareassociated infections.

Hanne Aagaard

AU / Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Preterm Mothers. Experiences, Self-esteem and Support

Mette Spliid Ludvigsen

AU / Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Patient Life in Hospital. A quality study of informal relationships between hospitalised patients.

Helle Terkildsen Maindal

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Almen Medicin

Development and Evaluation of the “The Ready to

Act” education intervention focusing on Action

Competence in a screen

Edith Mark

AAU / Det Humanistiske Fakultet / Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus

Restriktiv spisning i narrativ belysning. En fænomenologisk undersøgelse af børns oplevelser af spisning ved diabetes eller overvægt

Mary Jarden

KU / UCSF

Hematopoietic Stem Cell Transplantation: The Effect of a Multimodal Intervention on Physical Capacity and

Functional Performance, Treatment-related

Symptoms, and Quality of Life

 2008

Navn

 

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

 

Lene Povlsen

NHV, Sv. / Nordiska Högskolan i Folkhälsovetenskap, Göteborg

Diabetes in children and adolescents from nonwestern immigrant families – health education, support and collaboration

 

Bente Martinsen

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Assisted feeding. A phenomenological study among people living with high cervical spinal cord injury. 2008. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

 

 

Trine Ungermann Fredskild

SDU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt og Biomekanik

Studieformer i sygeplejerskeuddannelsen. En analyse af sygeplejerske-uddannelsen udbudt i tre forskellige regi: under den traditionelle studieform, via fjernstudie og som merituddannelse. Fokus er lagt på analyse af fjernstudieformen set i relation til de øvrige studieformer.

 

Marianne Vámosi

SDU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Forskningsenheden for Epidemiologi, IST

Psychological Determinants of Obesity

 

Jette Rolf Svanholm

AAU / Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sygeplejefaglig metode. En videnssociologisk analyse på grundlag af en empirisk undersøgelse af sygeplejerskers hverdagsliv. 2008

 

Ingrid Muus

Göteborg, Sv. / Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi. Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter

 

Sanne Angel

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Kampen for et liv, der er værd at leve: Processen mod et meningsfuldt liv efter en traumatisk rygmarvsskade. 2008. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

Medicinerladen, 8000 Århus C.

www.medicinerladen.dk

 

 

Jeanne Debess

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Cognitive function in relation to treatment of early breast cancer: A population-based longitudinal study. 

 

Grete Moth

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nationwide surveillance of paediatric asthma care pathways by use of population-based longitudinal registry data. 2008

 

Trine Munk-Olsen

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Center for Registerforskning

Postpartum mental disorders. Epidemiological studies on incidence, selected risk factors and readmissions. 2008. Ved køb af afhandling, henvendelse til Trine Munk-Olsen

 

Britta Hørdam

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Rehabilitation of patients aged over 65 years after total hip replacement - based on patients' health status.2008

             

2007

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Linda Schumann Scheel

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, København

Vejledningssamtaler i praksis. 2007

Jane Rohde Voigt

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

En ny kontekst for læring i hospitalspraksis - læringsmiljøets organisering og betydning. 2007. Henvendelse til Jane Rohde Voigt

Jette Ammentorp

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Effekten af kommunikationskursus til læger og sygeplejersker. 2007. Ved køb

af afhandling, henvendelse til Jette

Ammentorp

Lisbeth Uhrenfeldt

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Leadership, job satisfaction and clinical wisdom: A hermeneutic study of charge and clinical nurses’ experiences. 2007. Afdeling for Sygepleje-videnskab, Aarhus Universitet.

Medicinerladen, 8000 Århus C.

www.medicinerladen.dk

Dorte Malig Rasmussen

SDU / Institut for sundhedstjenesteforskning / Almen Medicin

Kræftoverleveres erfaring med og håndtering af livet efter sygdom og behandling. 2007

Bente Høy

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Health-Promoting Care of the Elderly Patient. 2007. Afdeling for Sygepleje-videnskab, Aarhus Universitet. Medicinerladen, 8000 Århus C. 

Tove Lindhardt

LU, Sverige / Medicinsk Fakultet

Collaboration between relatives of frail elderly patients and nurses in acute hospital wards. 2007. Læs afhandling her (PDF format)

Emmy Brandt Jørgensen

DPU / Danmarks Pædagogiske Universitet

Genese og struktur af klinisk medicin og klinisk sygepleje. 2007. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Elisabeth O.C. Hall*)

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab

When a newborn or small child is critically ill. Nurses', parents' and grandparents' experiences and dynamics in family-centred care. 2007. Afdeling for Sygeplejevidenskab. Aarhus Universitet.

Medicinerladen, 8000 Århus C.

www.medicinerladen.dk

Karen Marie Dalgaard

AAU / Institut for Sociale Forhold og Organisation /

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus

At leve med uhelbredelig sygdom. En empirisk undersøgelse om hvordan uhelbredeligt syge mennesker og deres ægtefæller forsøger at leve med uhelbredelig sygdom. 2007

Mette Raunkier

LU, Sverige / Socialhögskolan

At være døende hjemme: hverdagsliv og idealer. 2007. Lunds Universitet

2006

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Lars Peter Andersen

AU / Det Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Psykologisk

Institut

Vold på psykiatriske afdelinger: en undersøgelse af sammenhænge mellem det psykosociale arbejdsmiljø, personlighed og arbejdsrelateret cola. 2006.

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Nelli Øvre Sørensen

RUC / Erhvervsforskning

I virkeligheden udenfor. Et dobbelt perspektiv på sygeplejerskers arbejde i en psykiatrisk institution. En analyse af magt, styrings- og selvstyrings-teknikker. 2006. Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitets-center

Linda Kragelund

DPU / Institut for Pædagogisk Sociologi

Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje og læring i praksis. En kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes læreprocesser under klinisk uddannelse i psykiatri 2006. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. www.forlag.dpu.dk

Ellen Margrethe Mikkelsen

 

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Socialmedicin

Impact of genetic counseling for hereditary breast and ovarian cancer disposition on psychosocial outcomes and risk perception: A population-based follow-up study. 2006. em@soci.au.dk

Hanne Kronborg

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab

Tidligt ammeophør - kan det forebygges? Et forskningsprojekt i sundhedsplejens praksisfelt. 2006. Afdeling for Sygeplejevidenskab. Aarhus Universitet. Medicinerladen, 8000 Århus C.

www.medicinerladen.dk

Jane Clemensen

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for

Sygeplejevidenskab / SIS Katrinebjerg Systematic Software Engineering

Pervasive Heathcare: Home Treatment of Patients with Diabetic Foot Ulcers. 2006. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

Medicinerladen, 8000 Århus C.

www.medicinerladen.dk

Birte Østergaard Jensen

KU / Sundhedsvidenskabelige Fakultet / Hjertecentret Rigshospitalet

Coronary artery bypass grafting with and without extracorporeal circulation. A randomised trial with focus on cognitive function and health-related quality of life. 2006

Karin A M Samuelson

LU, Sv. / Institut for Omvårdnad (Medicinska Fakulteten)

Sedation during mechanical ventilation in intensive care. Sedation practices and patients' memories, stressful experiences and psychological distress.

2006. Division of Nursing, Department of Health

Sciences, Lund University

Erik Elgaard Sørensen

AU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for

Sygeplejevidenskab / Forskningsenhed for Klinisk

Sygepleje, Aalborg Sygehus

Sygeplejefaglig ledelse. En empirisk undersøgelse af samspil mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehus-væsen. 2006. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

Medicinerladen, Nørre Allé 32, 8000

Århus C. www.medicinerladen.dk

Bente Appel Esbensen***)

LU, Sv. / Department of Health Sciences (Faculty of Medicine)

bente.appel.esbensen@inet.uni2.dkmailto:bente.a ppel.esbensen@inet.uni2.dk

2005

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Birte Hedegaard Larsen

KU / Humanistisk Fakultet

Anerkendelse og krænkelse. 2005. Forlaget PUK på www.viborg-seminariet.dk

Eva Just

AAU / Institut for Læring

Læring og viden i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. 2005

Niels Buus

SDU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Communcation among mental health nurses: A field study of mental health nursing practice. 2005

Kirsten Norup Frederiksen

AU / Det Humanistiske Fakultet / Udviklingsinitiativet for sygeplejerske- uddannelsen i Århus Amt

Uddannelse til ordentlighed - at lære sygepleje igennem 200 år. 2005.

http://www.viborgsem.dk/pucafd/forlaget/index.ht m. Tlf. 8726 2600

Dorthe Overgaard

KU / Sundhedsvidenskabelige Fakultet / K.A. Sygepleje- og Radiografskole

Den psykosociale arbejdsbelastnings indflydelse på danske sygeplejerskers vægt og vægtændring.

2005. Tlf. 4488 4110

Anni Brit Sternhagen Nielsen

KU / Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Self-rated health, coping, symptoms and

Haemoglobin A1c in patients receiving structured diabetes care in general practice in Denmark. København: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2005. E-mail:

a.nielsen@gpract.ku.dk

Birgit Heimann Hansen

DPU / Institut for Pædagogisk Sociologi

Kompetenceudvikling i sygeplejeuddannelsen. En undersøgelse af den sygeplejekulturelle praksis' betydning for sygeplejestuderendes kompetenceudvikling. 2005

Ingrid Poulsen***)

LU, Sv. / Institut for Omvårdnad

Functional and nutritional assessments in geriatric rehabilitation. A feasibility study. Bulletin No. 17 from the Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden 2005. Email sekr.avv@omv.lu.se

2004

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Kirsten Lomborg

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab

Nurse-patient interactions in assisted personal body care. A qualitative study in people hospitalised with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 2004. Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Medicinerladen, Århus, http://www.medicinerladen.dk

Inga Axelsen

KU, Humanistisk Fakultet

Sundhedspleje og "særlige indsatser for svagt stillede børn og unge" - myte eller virkelighed? Om genesen og strukturen af bestemmelser om hvad der er godt for børn og unge i Danmark. Forlaget PUK, Viborg. 2004

Vibeke Lorentzen

KU, Humanistisk Fakultet

Symboltanker og symbolhandlinger som fænomen i forbindelse med alvorlig sygdom.

Forlaget PUC. 

 

 

 

Birgitte Schantz Laursen

AAU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet /

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus

Smerte og seksualitet - en undersøgelse af hvordan det påvirker kvinders seksualitet at have kroniske non- maligne smerter. Center for Sanse-Motorisk

Interaktion (SMI), Institut for Sundheds teknologi,

Aalborg Universitet, 2004. Tlf. 9635 8827

Lise Hounsgaard

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab

Potentiel sygdom sætter spor. Kvinders oplevelse af sygdom i et forløb med celleforandringer efter screening for livmoderhalskræft. 2004. Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Medicinerladen, Århus, http://www.medicinerladen.dk

Vibeke Zoffmann

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab

Guided Self-Determination, a life skills approach developed in difficult Type 1 diabetes. Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 2004. Medicinerladen, Århus, http://www.medicinerladen.dk

Inger Moos

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab

Narration og identitet i interaktioner mellem

plejehjemsbeboere med Alzheimers demens og

plejepersonale. 2004. Institut for

Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Medicinerladen, Århus, http://www.medicinerladen.dk

2003

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Marianne H. Johnson

KU, Humanistisk Fakultet

Uddannelse i praksis - hvad kommer det an på?

Merry Elisabeth Scheel

AU, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Filosofi

Viden, tavs viden og sandhed. En undersøgelse af forskellige former for viden, tavs viden og sandhed set i en praksisorienteret kontekst - eksemplificeret ved en sygeplejefaglig kontekst. 2003. Forlaget Philosophia, Aarhus Universitet, bestil@philosophia.dk

Kirsten Beedholm

KU, Humanistisk Fakultet

Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. Forlaget PUC (2003). Bestilles via www.sygeplejeskolen.com

Susan Rydahl

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / DSH

Hospitalsindlagte patienters oplevede lidelse i livet med uhelbredelig kræft. Bispebjerg Hospitals trykkeri. 2003. 226 s. E-mail sr02@bbh.hosp.dk / tlf. 3531 2335

Ingrid Egerod

KU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet / UCSF

Mechanical ventilator weaning in the context of critical care nursing: a descriptive, comparative study of nurses' decisions and interventions related to mechanical ventilator weaning.

Copenhagen: The University Hospitals Centre for Nursing and Care Research; 2003. ix, 145 s.

2002

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Stinne Glasdam

KU, Humanistisk Fakultet

Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik. Kbh.: Københavns Universitet, Det Humanistiske

Fakultet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, 2002. 313 s. Forlaget PUC, e-mail forlaget@viborgsem.dk

Bibi Hølge-Hazelton

RUC

Diabetes: en skole for livet. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, Institut for uddannelsesforskning, 2002. 191 s.

Vibeke Nørholm

KU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet / Hillerød Psykiatrisk afd.

Livskvalitet hos skizofrene patienter: sammenligning med livskvalitet i befolkningen som referencedata. Kbh.: Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 2002. 48 s.

2001

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Susanne Højlund Pedersen

AU, Det Humanistiske Fakultet

Barndomsopfattelser i den offentlige børneomsorg, Aalborg Universitet, Humanistisk Fakultet, 2001

Yrsa Andersen Hundrup

KU / Sundhedsvidenskabelige Fakultet / DIKE

Livsstil og risikofaktorer for osteoporose hos sygeplejersker, der har valgt substitution med kvindelige kønshormoner. Kbh.: Statens Institut for Folkesundhed, 2001. 98 s.

2000

Navn

Universitet / Fakultet

Titel på udgivelse/afhandling

Preben Ulrich Pedersen

OU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Stimulation til øget kostindtagelse: effekten af at medinddrage patienter over 65 år i egen kostforplejning. St. Heddinge: Eget forlag, 2000.

140 s.

Kristian Larsen

KU, Humanistisk Fakultet / UCSF

Praktikuddannelse, kendte og miskendte sider: et observationsstudie af praktikuddannelse inden for sygeplejerskeuddannelsen. Kbh.:

Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning, 2000. 333 s.

1999

Elisabeth Hall

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / DSH

Fra afdeling til afdeling: en fænomenologisk undersøgelse af indholdet i sygeplejen ved et lille barns overflytning til eller fra intensiv afdeling. Aarhus Universitet, 1999. 222 s., Institut for Sygeplejevidenskab. Medicinerladen, Århus.

http://www.medicinerladen.dk

Birthe D. Pedersen

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / DSH

Sygeplejepraksis: sprog & erkendelse. Århus:

Danmarks Sygeplejerske-højskole ved Aarhus Universitet, 1999. 241 s. Medicinerladen, Århus, http://www.medinerladen.dk

Birgit Holritz Rasmussen*)

UMU, Sv. / Medicinsk Fakultet

In pursuit of a meaningful living amidst dying: nursing practice in a hospice. Umeå: Umeå Universitet, 1999. 89 s. (Umeå University medical dissertations; N.S., 592)

Jette Joost Michaelsen

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / DSH

Kommunikation i den primære sundhedstjeneste: en kvalitativ undersøgelse af relation og interaktion mellem hjemmesygeplejersken og den "vanskelige" patient. Århus: Aarhus Universitet, Det

Sundhedsvidenskabe- lige Fakultet, 1999. vi, 185 s. Medicinerladen, Århus www.medicinerladen.dk

Ina Borup**)

NHV, Sverige / Folkesundhedsvidenskab

Learning about health: the pupils' and the school health nurses' assessment of the health dialogue.

Göteborg: The Nordic School of Public Health,

1999. 122 s. (NHV- Report; 1999:3)

Charlotte Delmar

AAU, Humanistisk Fakultet

Tillid & magt: en moralsk udfordring. Kbh.: Munksgaard, 1999. 232 s.

1998

Karin Anna Petersen

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / DSH

Sygeplejevidenskab - myte eller virkelighed?: om genese og struktur af feltet af akademiske uddannelser og forskning i Danmark. Viborg:

Viborg Amt, 1998. 251 s.

Susanne Malchau

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / DSH

Kærlighed er tjeneste: Søster Benedicte Ramsing - en biografi. 1998. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd

Regner Birkelund

DL

Livs-oplysning: Testrup Højskole 1927- 1975: en udmøntning af Grundtvigs pædagogiske tanker i sygeplejeuddannelsen? 1998. Kbh.: Danmarks Lærerhøjskole. 2 bd. 299 s.

Eva Hertz

KU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet / UCSF

Psykosocial støtte til ikke-indlagte AIDS-patienter. Kbh.: Universitetshospitalernes Center for

Sygepleje- og omsorgsforskning, 1998. 140 s.

Birgit Gundorph Malling

KU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet / UCSF

Med hjertet på rette sted. Kbh.:

Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning, 1998. 283 s.

1995

Helle Ploug Hansen

KU, Samfundsvidenskabelige Fakultet

I grænsefladen mellem liv og død: en kulturanalyse af sygeplejen på en onkologisk afdeling.

Kbh.: Gyldendal Uddannelse 1995.134 s.

1994

Lis Wagner**)

NHV, Sv. / Folkesundhedsvidenskab

Innovation in primary health care for elderly people in Denmark: two action research projects. Gothenburg: The Nordic School of Public Health,

1994. 129 s. (NHV- Report; 1994:01)

1993

Jette Zimakoff

KU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Evaluering af sygehuspersonalets håndhygiejniske adfærd, viden og holdninger. Kbh.: Statens Seruminstitut, Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne, 1993. 81 s.

Metha Frøjk

OU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet / Rigshospitalet

Psykosociale aspekter hos kronisk nyresyge patienter. Odense: Odense Universitet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 1993. 330 s.

Ingegerd Harder

AU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

The world of the hospital nurse: nurse patient interactions - body nursing and health promotion:

illustrated by the use of a combined phenomenological / grounded theory approach. Århus: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved

Aarhus Universitet, 1993. ix, 268 s. (Skriftserie fra

Danmarks Sygeplejerskehøjskole; nr. 3, 1993)

1991

Else Guldager

KU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Socialmedicinsk Institut

Sundhedsplejen på vægten. Kbh.: Munksgaard, 1992. 160 s.

Birgit Westphal Victor**)

NHV, Sv. / Folkesundhedsvidenskab

AIDS in a caring society: practice and policy.

Gothenburg: The Nordic School of Public Health,

1991. 305 s. (NHV-Report; 1991:6)

1990

Anne-Lise Salling-Larsen*)

OU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Stimulation af patienters aktivitet og udvikling. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd, 1990. 208 s.

Tine Rask Eriksen

KU, Humanistisk Fakultet

Socialisation og kvalifikation til kvindeligt omsorgsarbejde. Kbh.: Institut for Pædagogik, Københavns Universitet, 1989-1990. 2 bd.

(Forskningsnoter / Institut for Pædagogik, Københavns Universitet; 4_5, 1989). Delrapport 1: Pigers livshistoriske forudsætninger: omsorgshabitus. 1989. 264, [19] s. Delrapport 2: Omsorgskvalificering i sygeplejerskeuddannelsen: professionsrettet omsorgshabitus.

1990. 201, [5] s.

1989

Agnes Bjørn

Manchester University, UK

Community health assessment and nursing care needs of the elderly. Manchester: The University of Manchester, Department of Nursing, 1989. 251 s.

1986

Lis Adamsen

KU, Samfundsvidenskab / AKF

En diskussion af forsøgsvirksomhed og evalueringstradition inden for social- og sundhedssektoren: resultater fra fem empiriske

forskningsprojekter. Kbh.: Københavns Universitet, Sociologisk Institut, 1986

1976

Margarethe Lorensen

Arizona State University, USA

Characteristics of the dean of the school of nursing in institutions of higher education. 1976. Arizona: Arizona State University

 

*) Doktor i medicin (dr.med.)  

**) Doktor i Folkesundhedsvidenskab (Dr.PH)

***) Doktor i medicinsk videnskab (dr.med.sci.)

 

Forkortelser Danmark:

AKF:

Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut AU:

 

Aarhus Universitet

AAU:

Aalborg Universitet

DL:

Danmarks Lærerhøjskole

DIKE:

Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, nu: Statens Institut for Folkesundhed DPU:

 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

DSH:

Danmarks Sygeplejerskehøjskole KU:

 

Københavns Universitet

OU:

Odense Universitet, nu: Syddansk Universitet 

RUC:

Roskilde Universitetscenter

SDU:

Syddansk Universitet

SLB:

 

 

Sygehus Lillebælt

UCSF: Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning

Sverige (Sv):

LU:

Lunds Universitet

NHV:

Nordiska Hälsovervårdshögskolan 

UMU: Umeå Universitet