Workshop om AI

Oprettet d.

Workshop om AI

Workshop om brugen af Artificial Intelligence i forskning i sygepleje.

I denne workshop gennemgås en række tilgængelige AI-software som kan anvendes til

  • At skærpe argumenterne (finde litteratur)
  • At arbejde med kvalitative data (transskribere, kode og analysere)
  • At hjælpe med skriveprocessen (skrive abstrakt eller letter to editor, skrive udkast til dele af manuskript så som baggrundsafsnit, diskussion eller konklusion, revidering af sprog så ”Danglish” minimeres, finde forslag til hvilket tidsskrift der skal submittes til

Vi vil også diskutere publikations etik og se på reglerne om anvendelse af AI i forsknings eller publicerings-processen. Vi vil veksle mellem oplæg og praktiske øvelser.

Afholdes 28 maj 2024 i Aarhus og 8 maj 2024 i København.

OBS kun for medlemmer af DSSF

Tilmelding :

AI Workshop

https://sygeplejeforskning.dk/produkter/27-kurser/278-workshop-om-ai-koebenhavn/