Artikelskrivningskursus, efterår 2023

Oprettet d.

Artikelskrivningskursus, efterår 2023

Formålet med kurset er, at sygeplejersker med master- eller kandidatgrad gennem en 12-ugers periode med undervisning og supervision skriver en videnskabelig artikel klar til at indsende til et peer-reviewed tidsskrift. Det kunne eventuelt være specialet, der kunne omskrives til en videnskabelig artikel.

Opbygning

Kurset veksler mellem forelæsning, diskussion, gruppeøvelser, peer-feedback og individuel vejledning. Undervisningen tager hovedsagelig afsæt i Belchers bog* kombineret med undervisernes egne erfaringer med artikelskrivning. Hvis man er flere, der skriver på den samme artikel, er det en stor fordel at deltage sammen. Det er vigtigt, at man har sine resultater klar til den første kursusdag.

Forløb

Kurset foregår over 5 dage. Første gang bliver d. 30. august 2023 kl. 10-15. De øvrige gange bliver d. 13/9, 12/10, 15/11 og 13/12 kl. 12-15 med hjemmearbejde mellem hver gang.

Mødested

Første og sidste gang bliver med fysisk fremmøde i Aarhus, Odense eller København.

De øvrige kursusdage afholdes online via Teams.

Undervisere

Underviserne er Karin Bundgaard Mikkelsen, ph.d. og lektor og Merete Gregersen, ph.d. og lektor.

Pris

Medlemmer: 2.200 kr.
Ikke-medlemmer: 2.600 kr.

 

Arrangør

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

 

Tilmelding

Kontakt for tilmelding: meregreg@rm.dk. Webshop link Tilmelding

Antal deltagere: max. 12 (pladserne tildeles efter ’først til mølle’-princippet)

Litteratur

 *Wendy Laura Belchers. Writing Your Journal Article in 12 weeks: A guide to Academic Publishing Success - Second edition. University of Chicago Press, 2019