Kom på netværkslisten!

Oprettet d.

Såfremt et netværk ønsker at fremgå af denne hjemmeside og med mulighed for at få opmærksomhed fra medlemmerne af DSSF, kan man henvende sig via mail: selskabforsygeplejeforskning@gmail.com

DSSF stiller følgende krav:

1) Formand af netværket skal være medlem af DSSF

2) DSSF og netværket har ikke et økonomisk mellemværende

3) Netværkets tilbud (kurser, temadage) skal være gældende for alle medlemmer af DSSF på lige fod med personer fra netværket

4) Netværket bliver eksponeret af at være på DSSFs hjemmeside, men DSSF skal nævnes, når netværket/videncentret kommunikerer i andre sammenhænge, så omtalen også virker den anden vej og eksponerer DSSF.