Videncenter for Symptomvidenskab og forskning indenfor kræft og maligne blodsygdomme

Oprettet d.

Videncentret indsamler, systematiserer og udvikler viden og erfaringer baseret på national og international forskning, herunder på Rigshospitalet hvor videnscentret er forankret.

 

​​​​Videncenter for symptomvidenskab og forskning indenfor kræft og maligne blodsygdomme er etableret med det formål, at styrke forskningen i symptomer og at understøtte en evidensbaseret klinisk sygepleje med symptomhåndtering, der benytter de bedst egnede metoder og tilgange til symptom identificering, forebyggelse, lindring og håndtering.

Derudover, medvirker videncenteret til at udvikle eksisterende teorier, modeller og metoder for symptomhåndtering i tæt samarbejde med nationalt og internationalt netværk. Der er etableret de første samarbejdsaftaler med førende skandinaviske og amerikanske internationale eksperter indenfor udviklingen af symptomhåndteringsmodeller. Nationale interesse- og netværksgrupper er under opbygning indenfor klinisk sygepleje og forskning.

 

Videncentret er tilknyttet forskningsprogrammet Models-of-Cancer-Care https://www.rigshospitalet.dk/MCC og er forankret i onkologisk og hæmatologisk afdeling, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet. Der sikres en multidisciplinær involvering i centret med tilknytning til et stort og specialiseret praksisfelt indenfor området.

Videnscentret arbejder konkret med følgende opgaver:

  • At afholde årligt ph.d.-kursus i symptomvidenskab på Københavns Universitet (start 2019)
  • At afholde cancer symptom symposier og/eller temaeftermiddag på Rigshospitalet
  • At tilbyde og vedligeholde en hjemmeside til udbredelse af relevante nyheder og materialer
  • At tilknytte forskningsprojekter til videncenter og medvirke til at etablere samarbejde og synergi på tværs af forskere, klinikere og videnskaber indenfor symptom science (symptom identifikation, håndtering, kommunikation mv)
  • At sikre model- og teoriudvikling indenfor symptomvidenskab
  • At udbygge nationalt og internationalt samarbejde

 

Kontakt: Arbejder du med et projekt indenfor symptomvidenskab eller ønsker du at indgå i et forskningsnetværk indenfor symptomvidenskab, er du velkommen til at kontakte:

Seniorforskere M. Jarden, Hæmatologisk afdeling og K. Piil, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet.

Mary.Jarden@regionh.dk

Karin.Pill@regionh.dk