Nyhedsbrev uge 2, 2023

Oprettet d.

Nyhedsbrev uge 2, 2023

 

Kære medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Godt nytår!

 

Vær med til selskabets generalforsamling 1. februar 2023 kl. 16.00
Den årlige generalforsamling vil foregå i både Øst- og Vestdanmark. I øst bliver den afholdt på Herlev Hospital, Borgmester Ib Juulsvej 1, 2730 Herlev, Konferencelokalet 54N4 på 4 etage og i vest på Aarhus Universitetshospital: Konferencelokale J501-111, Indg. J, J501 (ring 29624147 for at blive lukket ind).
Det vil også være muligt at deltage online. Online mødelokale tilgås via Teams:
Møde-id: 350 309 395 795, Adgangskode: o2hwJx
Dagordenen vil blive lagt ud på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Webinarer og kurser i 2023

I foråret afholder vi 3 webinarer om forskningsmetoder og vi gentager webinaret om karriereudvikling: "Fra spire til ph.d." og i efteråret "Det videnskabelige CV" og vi giver mulighed for en mentorordning. Datoerne er endnu ikke fastlagt.

Online artikelskrivnings-kursus og skriveophold af en uges varighed bliver afholdt til efteråret.
Så hold øje med vores hjemmeside.


Tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning (Nordic Nursing Research)
Vi opfordrer selskabets medlemmer til at indsende artikler til tidsskriftet. Tidsskriftet samarbejder med det Norske Selskab for Sygeplejeforskning og er indekseret i bl.a. CINAHL, SveMed+, Google Scholar, Ebsco Discovery Services, Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI) og Primo Central Index (Ex Libris) / Oria.

 

5th Nordic Conference in Nursing Research - sæt kryds i kalenderen!
Konferencen afholdes d. 2. – 4. oktober 2023 i Reykjavik på Island.
Temaet er "Methods and Network for the Future"
Deadline for indsendelse af abstracts er 15. marts 2023 Abstracts

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning