Om Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Vision

Det er Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings vision at fremme forskning inden for sygepleje til gavn for menneskers sundhed og evne til at leve med sygdom.

Mission

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning er en selvstændig og uafhængig organisation, som

 • diskuterer og medvirker til skabelse af gunstige rammer for udvikling af forskning og forskeruddannelse i sygepleje,

 • udbreder viden om forskning i sygepleje,

 • stimulerer og fremmer interessen for forskning i sygepleje,

 • er vidensbank og formidler af kvalitet i forskning i sygepleje,

 • bliver spurgt og hørt vedrørende forskning i sygepleje nationalt og internationalt,

 • styrker forskningen i sygepleje i den samlede forskningsindsats,

 • støtter dannelsen af fora nationalt og internationalt, hvor der diskuteres forskning.

Arbejdsområder

For at opfylde Selskabets formål arbejdes der med følgende områder:

 • Indgå i og styrke det nationale og internationale forskningssamarbejde 
 • Deltage i og påvirke den politiske og strategiske debat om forskning og udvikling for forskeruddannelse samt ressourcefordeling i relation til forskning.

 • Medvirke til udvikling og udbrede viden om sygeplejeforskning ved afholdelse af en årlig forskningskonference/ temadag. 

 • Medvirke til at udbrede viden om sygeplejeforskning ved udgivelse af et tidsskrift fire gange årligt. 

 • Reflektere aspekter i relation til forskning blandt andet gennem lederen i tidsskriftet. 

 • Medvirke til at styrke sygeplejeforskning og uddannelse ved afholdelse af kursusdage med forskningsrelaterede emner. 

 • Bidrage til at øge kapitalen i Sygeplejerskens Forskningsfond til støtte for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning.

Selskabets historie