Nyhedsbrev uge 12, 2022

Oprettet d.

Nyhedsbrev uge 12, 2022


Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen i januar
Formand: Hanne Konradsen
Næstformand: Merete Gregersen
Kasserer: Louise Abildgaard Møller
National redaktør: Elizabeth Rosted
Webmaster: Heidi Eddelien
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Karin Bundgaard, Lene Munch, Lene Lehmkuhl og Louise Schlosser Mose

 

Ricoeur-læsegruppen
Læsegruppen har holdt sit første møde og mødes fremadrettet online den første tirsdag i lige måneder fra klokken 15.30-17.00. Læsegruppen har pt 18 medlemmer, der mødes med et anvendelsesorienteret fokus på Ricoeurs forfatterskab og tekster i sygeplejeforskningen.Skulle du have lyst til at komme med i læsegruppen så skriv en mail til Louise Abildgaard Møller på lorasm@rm.dk

 

Ph.d.-liste
Du kan henvende sig til DSSF for at komme på Ph.d. listen. Såfremt man er sygeplejerske og har en Ph.d.-grad kan man komme på DSSFs liste. Kender du nogen, der ikke ved de skal henvende sig om at komme på Ph.d. listen, så sig det endelig videre. Du kan tjekke listen på Tjek listen

 

Skriveophold i Tyrkiet

DSSF tilbyder et intensivt skriveophold på 7 dage i Tyrkiet, hvor målet er at få færdigskrevet en videnskabelig artikel. Der er et fastlagt skriveprogram fra morgen til aften. Deltagelse er optimalt, for de der skriver på egen tekst med tæt kontakt til eventuelle medforfattere undervejs gennem ugen. Opholdet giver god tid til egen skrivning, men også tidspunkter hver dag med peer-feedback på egen skrivning og fælles diskussioner om forskningsmetode og skriveproces. HUSK PRISEN STIGER 1. MAJ.

 

Online skrivekursus

Et kursus som forløber over 12 uger i efteråret, med 5 kursusdage á 3 timer. Kurset vil foregå via et online mødeforum – dog kræver første kursusdag fysisk tilstedeværelse. Formålet med kurset er skrive en videnskabelig artikel, der er klar til at indsende til et peer-reviewed tidsskrift. Kurset veksler mellem forelæsning, diskussion, gruppeøvelser, peer-feedback og individuel vejledning. Hvis man er flere, der skriver på den samme artikel, er det en stor fordel at deltage sammen. Det er vigtigt, at man har sine resultater klar til den første kursusdag. Find de aktuelle datoer på vores hjemmeside.

 

Temadag om fondsansøgninger
DSSF planlægger en 1-dags kursus i fundraising. Det vil fremgå af vores hjemmeside, hvornår kurset udbydes.

 

Med venlig hilsen
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning