Nyhedsbrev uge 22, 2022

Oprettet d.

Nyhedsbrev uge 22, 2022


Temadag om fondsansøgning og strategisk økonomisk planlægning

DSSF holder d. 24. november, 2022 et 1-dags kursus i fundraising. Kurset vil give et indblik i hvad en god fondsansøgning skal indeholde og hvordan budgettet kan håndteres. Oplægsholderne bliver professor Pia Dreyer fra Aarhus Universitetshospital og forskningsrådgiver Birgit Christensen fra Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet. Der bliver mulighed for at arbejde med egne fondsansøgninger. Pris: 200 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding kan snarligt foregå via hjemmesiden.
Hjemmesiden

Bestyrelsen

Den ændrede bestyrelse er blevet opdateret med billeder og ansvarsområder. Det er nu lettere adgang til at kontakte de enkelte bestyrelsesmedlemmer pr. email.
Der har været problemer med at få adgang til tidskriftet via hjemmesiden. Vi arbejder på at løse problemet.

Ricoeur-læsegruppen
Læsegruppen er godt i gang og har afholdt et tredje møde. Læsegruppen har p.t. 18 medlemmer og er en blandet gruppe af både nye og erfarne kvalitative forskere. Det er stadig muligt at tilmelde sig for at få et anvendelsesorienteret fokus på Ricoeurs forfatterskab og tekster i sygeplejeforskningen. Skriv en mail til Louise Abildgaard Møller på lorasm@rm.dk

Artikelkonkurrence i Tidsskrift for Nordisk Sygeplejeforskning
Indsend gerne en artikel til bedømmelse i tidsskriftet og vær med i konkurrencen om at vinde 5000 kr. og en annoncering på næste nordiske sygeplejeforskningskonference på Island næste år. Der er deadline til december og ingen krav om et bestemt tema, men artiklen skal skrives på engelsk og opfylde de redaktionelle retningslinjer.

Ph.d.-listen
Vi opfordrer til stadighed sygeplejersker med en erhvervet ph.d.-grad til at henvende sig for at komme på ph.d.-listen. Kender du nogen, der ikke ved, at de kan henvende sig for at komme på listen, så sig det endelig videre.
Du kan tjekke listen her: Tjek listen

Skriveophold
Skriveophold i Tyrkiet Der er få ledige pladser til et intensivt 7-dages skriveophold i Tyrkiet, hvor målet er at få færdigskrevet en videnskabelig artikel. Der er et fastlagt skriveprogram fra morgen til aften. Deltagelse er optimalt, for de der skriver på egen tekst med tæt kontakt til eventuelle medforfattere undervejs gennem ugen. Opholdet giver god tid til egen skrivning, men også tidspunkter hver dag med peer-feedback på egen skrivning og fælles diskussioner om forskningsmetode og skriveproces.

Online skrivekursus

Det er stadigt muligt at tilmelde sig. Kurset forløber over 12 uger i efteråret med 5 kursusdage á 3 timer. Kurset vil foregå via et online mødeforum – dog kræver første kursusdag fysisk tilstedeværelse. Formålet med kurset er at skrive en videnskabelig artikel, der er klar til at blive indsendt til et peer-reviewed tidsskrift. Kurset veksler mellem forelæsning, diskussion, gruppeøvelser, peer-feedback og individuel vejledning. Hvis man er flere, der skriver på den samme artikel, er det en stor fordel at deltage sammen. Det er vigtigt, at man har sine resultater klar til den første kursusdag. Find de aktuelle datoer på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning