Nyhedsbrev uge 45, 2022

Oprettet d.

Nyhedsbrev uge 45, 2022


Kære medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning


Snart er juletiden er over os. Inden da vil vi gerne dele nyheder og andre relevante informationer med vore medlemmer.

 

Strategi for selskabets formål og udbredelse
Bestyrelsen har været samlet til et 2-dags internat i Middelfart for at drøfte nye tiltag med det formål at fremme forskning og forskningsnetværk blandt sygeplejersker og udbrede viden om selskabets aktiviteter. Vi har oprettet en LinkedIn-profil (1) Dansk Selskab for (DSSF) Sygeplejeforskning | LinkedIn med hashtags #DSSF #Sygepleje #Forskning. Vi arbejder til stadighed på at holde vores hjemmeside opdateret med nye workshops og kurser, networking og information om konferencer.

 

Webinarrække om forskningsmetode

Vi genoptager vores afholdelse af webinarer om forskningsmetode. Vi regner med at afholde 3 i foråret 2023. Hvis du har en ph.d. og har behov for undervisningserfaring, vil det være muligt at blive underviser på vore kurser. Vi udsteder et diplom som bevis. Henvendelse til selskabforsygeplejeforskning@gmail.com

 

Andre webinarer og kurser i 2023
Til foråret gentager vi webinarer om karriereudvikling: "Fra spire til ph.d." og i efteråret "Fra ph.d. til professor" og vi giver mulighed for en mentorordning. På webinarene kan bl.a. hentes inspiration til at forbedre dit CV og netværkdannelse med andre forskere. Datoerne er endnu ikke fastlagt. Online artikelskrivningskursus og skriveophold af en uges varighed bliver afholdt til efteråret. Så hold øje med vores hjemmeside.

 

Fondsansøgningskursus
Sidste mulighed for at tilmelde sig temadagen om fondsansøgning og strategisk økonomisk planlægning Det er stadig muligt at tilmelde sig. Kurset afholdes d. 24. november 2022 på Aarhus Universitet. Formålet med kurset er at give et indblik i, hvad en god fondsansøgning skal indeholde. Der bliver mulighed for at arbejde med egen fondsansøgning. Så husk din PC. Pris: 200 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer.


Generalforsamling 1. februar 2023 kl. 16.30
Selskabets årlige generalforsamling vil foregå - med en online forbindelse – i både øst- og vest Danmark. I øst bliver det afholdt på Steno Diabetes Center Copenhagen, Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev, Lokale 1.23 (ring 23998437 for at blive lukket ind) og i vest på Aarhus Universitetshospital: Konferencelokale J501-111, Indg. J, J501 (ring 29624147 for at blive lukket ind). Online mødelokale tilgås via Teams: Møde-id: 350 309 395 795 Adgangskode: o2hwJx
Hvis du er interesseret i at være en del af bestyrelsen, skal du kontakte formanden Hanne.Konradsen@regionh.dk. Dagordenen vil blive lagt ud på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2023.


Du kan ansøge om forskningsmidler

Husk at der er mulighed for at ansøge Sygeplejerskernes Forskningsfond til bl.a. mindre projekter, konferencer og publicering af artikler senest 24. januar 2023. Se Forskningsfond - Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.

 

Tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning (Nordic Nursing Research)
Vi opfordrer selskabets medlemmer til at indsende artikler til tidsskriftet, der publicerer videnskabelige artikler. Tidsskriftet samarbejder med det Norske Selskab for Sygeplejeforskning og er indekseret i bl.a. CINAHL, SveMed+, Google Scholar, Ebsco Discovery Services, Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI) og Primo Central Index (Ex Libris) / Oria.

 

5th Nordic Conference in Nursing Research - sæt kryds i kalenderen!
Konferencen afholdes d. 2. – 4. oktober 2023 i Reykjavik på Island.
Temaet er "Methods and Network for the Future"
Deadline for indsendelse af abstracts er 15. marts 2023 Abstract

 

Deltag i "Den videnskabelige skrivekonkurrence – Excellent Nursing Research”
Nordisk Sygeplejeforskning afholder igen artikelskrivningskonkurrence i samarbejde med 5th Nordic Conference in Nursing Research i Reykjavik i 2023. De godkendte artikler publiceres i et særnummer af tidsskriftet i efteråret 2023 og vinderen kåres under konferencen.
Artiklen skal skrives på engelsk og deadline for indsendelse er 31. december 2022. Konkurrence betingelser findes på Betingelser

 

Ph.d.-listen
Vi opfordrer til stadighed sygeplejersker med en erhvervet ph.d.-grad til at henvende sig for at komme på ph.d.-listen. Kender du nogen, der ikke ved, at de kan henvende sig for at komme på listen, så sig det endelig videre.
Du kan tjekke listen her: Tjek listen

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning