Nyhedsbreve 2019

Oprettet d.

Nyhedsbrev uge 26 2019                    

                                               

 

Nordic Conference in Nursing Research

Der er nu åben for indsendelse af abstract til konferencen som finder sted 16 – 18 juni 2020 i København. Sidste frist er 2 november 2019.

Novo Nordisk Fonden har støttet konferencen, og det er dermed med stor glæde at vi allerede nu kan give

2 rejse legater til yngre forskere som er medlem af DSSF.                                          

Legaterne dækker deltagergebyret til hele konferencen og festmiddagen. Er du medlem, og yngre forsker, og ønsker du at deltage i lodtrækningen om rejselegaterne, skal du senest 1. september indsende tilkendegivelse til konradsenh@gmail.com.

Husk også – at der er annonceret en skrivekonkurrence i samarbejde med tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning. Bedste artikel modtager 500 euro til deltagelse i 5 Nordic Conference in Nursing Research, som vil blive afholdt i 2022 på Island.

Se nærmere på www.sygeplejekonference.dk

 

Skrivekursus

Masterclass i artikelskrivning giver dig en mulighed for selv eller i grupper at få gjort dit projekt eller dit speciale klar til ind sending til et tidsskrift med henblik på publicering.

Over fem halve kursus dage fordelt over efterår/vinter 2019 vejledes du i at få tiden og indsatsen til at slå til, så du/I bliver klar med jeres artikel. Første kursusdag er 11. september 2019.

Se mere på www.sygeplejeforskning.dk

 

Workshop

Der afholdes en workshop om indsamling og analyse af data på familieniveau, i samarbejde med Dansk Selskab for Familiesygepleje 20. november 2019 i Odense.

Nærmere følger snarest, på www.sygeplejeforskning.dk

 

Skriveophold

Hold kæft og skriv

Efter et vellykket skriveophold i februar/marts planlægger vi at gentage det i efteråret 2019.

Det 3-dages skriveophold veksler mellem individuel tid til skrivning, og fælles diskussioner relateret til formidling af forskningsresultater.

Se mere på www.sygeplejeforskning.dk

 

Rigtig god sommer til alle.