Nyhedsbreve 2020

Oprettet d.

Alle vores medlemmer ønskes et rigtig godt nytår!

Nyhedsbrev uge 37

Artikelskrivekursus i 2021 - nu et online tilbud fra DSSF
Har du brug for undervisning, støtte og sparring i forbindelse med du skal til at skrive en artikel, måske ud fra dit speciale? Så har DSSF et online tilbud. Vi opretter et hold fra januar og datoerne ligger over 5 mødegange og der er hjemmearbejde mellem hver gang. Kurset afholdes d. 09.03, 07.04, 04.05, 01.06 og 26.08 2021 i et online mødeforum. Frist for tilmelding bliver 01.02.2021. Undervisere bliver Merete Gregersen og Suzanne Herling. Tilmelding er mulig fra vores hjemmeside. 
Se mere om vores skrivekursus tilbud på: http://sygeplejeforskning.dk/kursus-i-artikelskrivning-202021/

4th Nordic Conference in Nursing Research er rykket til 21-23. juni 2021 i København
Mange af os har nok efterhånden oparbejdet en længsel efter spændende dialoger med nationale og internationale kolleger, og heldigvis lykkedes det os at flytte konferencen til juni 2021. Alle keynote speakere og præ-konference seminar oplægsholdere flytter med – så vi kan kun glæde os til en fantastisk konference.  Der er stadig åbent for tilmelding til konferencen til reduceret pris, nærmere information og løbende opdatering sker via hjemmesiden.
Se mere på konferencens hjemmeside http://www.sygeplejekonference.dk/.

Videncenter for Symptomvidenskab og forskning indenfor kræft og maligne blodsygdomme er kommet på hjemmesiden
Vi har fået Videncenter for Symptomvidenskab og forskning indenfor kræft og maligne blodsygdomme på vores hjemmeside, for at facilitere kontakt mellem forskere, der måtte være interesseret i symptomforskning. For mere information om dette videncenter se http://sygeplejeforskning.dk/netvaerk/.
Er du også en del af et netværk, der ønsker at være på vores hjemmeside og dermed få kontakt til vores medlemmer og opfylder netværket nedenstående betingelserne, så kontakt Suzanne Herling suzanne.forsyth.herling.01@regionh.dk
Betingelserne er 1) Formand af netværket skal være medlem i DSSF. 2) Der er ikke et økonomisk mellemværende mellem netværket og DSSF 3) Netværkets tilbud (kurser, temadage) skal være gældende for alle medlemmer af DSSF på lige fod med personer fra netværket og 4) Netværket skal nævne DSSF på netværkets hjemmeside m.m.

Tidsskrift for Nordisk Sygeplejeforskning søgere peer-reviewere og næste nummer er på trapperne
Lige om lidt udkommer årets 3. nummer af Nordisk Sygeplejeforskning, så hold øje på http://sygeplejeforskning.dk/profil1/.
Vi arbejder målrettet på at få tidsskriftet PubMed indekseret, derfor publiceres ikke længere fagartikler. Men for at understøtte unge forskere, publiceres der stadig både på engelsk og nordiske sprog.
Hvis du har en kandidat- eller mastergrad kan du være peer reviewer for tidsskriftet. Send en mail til Elizabeth Emilie Rosted , eros@regionsjaelland.dk, hvis du vil indgå i reviewer korpset.

 

Generalforsamling i DSSF bliver den mandag den 25.01.2021 kl. 17 og den bliver online.
Har du lyst til at opstille og deltage i det spændende arbejde, der laves i bestyrelsen, skal din ansøgning sendes til formanden Hanne Konradsen inden 20. november 2020. Blanketten finder du på http://sygeplejeforskning.dk/generalforsamling1/
Du er også velkommen til at skrive en mail til formanden hanne.konradsen@regionh.dk, hvis du gerne vil høre nærmere om bestyrelsesarbejdet inden du bestemmer dig. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være selskabets formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen dvs. senest mandag den 4. januar 2021.

Sensommerhilsen fra Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

------------------------------------------

Nyhedsbrev uge 25 

 

Velkommen til et nyt medlem af bestyrelsen fra Fyn
I Dansk Selskab for Sygeplejeforskning har vi den glæde at kunne byde Lene Lehmkuhl velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Lene er cand.scient. san. og i april 2019 blev hun indskrevet som ph.d.-studerende på SDU. I mange år har Lene arbejdet som underviser på UCL og som udviklingssygeplejerske på Intensiv Afdeling på OUH, Svendborg Sygehus. Som bestyrelsesmedlem ønsker Lene at arbejde for et tværregionalt samarbejde om udvikling af sygeplejeforskning og forskeruddannelse i Danmark. Det har stor betydning at have rollemodeller og mentorer at sparre med om sygeplejeforskning, og hun vil gerne være med til at skabe rammer og et miljø, hvor dette kan finde sted. Lene fortæller desuden, at hun gerne vil bidrage i et netværk og være med til at styrke det internationale forskningssamarbejde for sygeplejersker.

Og vinderen er…….skrivekonkurrencen forud for Metodekonferencen i København er netop afgjort.
Alle bidrag til konkurrencen er bragt i det seneste nummer af Nordisk Sygeplejeforskning, hvor du kan se abstract her https://www.idunn.no/nsf, og få adgang ved at logge in her http://sygeplejeforskning.dk/profil1/ . vinderen annonceres først på selve konferencen, så vi må forblive i spænding indtil da….

4th Nordic Conference in Nursing Research 2020 i København
Detaljeplanlægningen af konferencen er i fuld gang og vi kan med glæde fortælle at fristen for early bird er forlænget til 1. september 2020 -  se mere på konferencens hjemmeside http://www.sygeplejekonference.dk/.

Skrivekurser – har det din interesse?
Har du brug for undervisning, støtte og sparring i forbindelse med du skal til at skrive en artikel, måske dit speciale? Så har DSSF udbudt skrivekurser i øst og vest Danmark tidligere. Vi leger lidt med tanken om at lave et online kursus, men ønsker feedback på, om der er interesse for noget sådant. Skriv derfor til os, såfremt det har din interesse: suzanne.forsyth.herling.01@regionh.dk

Se mere om vores skrivekursus tilbud på: http://sygeplejeforskning.dk/kursus-i-artikelskrivning-2020/

 

Varm sommerhilsen fra Dansk Selskab for Sygeplejeforskning